Album: 不好意思我爱你 / Xin Lỗi, Em Yêu Anh | I am Sorry I Love You fā xiàn měi cì pèng dào nǐ de mù guāng yuè lái yuè yào... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Hong Kong

Get link vip Mp3 ZW60C8FZ - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát 不好意思我爱你 / Xin Lỗi, Em Yêu Anh
I am Sorry I Love You
fā xiàn měi cì pèng dào nǐ de mù guāng yuè lái yuè yào dǎn liàng 
liáo tiān dōu bú zài liú chàng 
zěn me bàn  yǎn kàn zhe  lǜ xìng de wǒ bú zài tǎn dàng 
lián zì xìn dōu zǒu yàng 
ài yào kāi kāi xīn xīn  kuài lè dé nà me xīn kǔ  zǎo wǎn huì shòu shāng 
bú néng ràng nǐ jì xù lěng yǎn páng guān
jiù suàn shì wǒ bú zì liàng 

hū rán zhī jiān duì nǐ shuō ài nǐ  nà yòu zěn me yàng
zhí jiē le dāng de liǎng zhǒng jié guǒ  yǒu shí me hǎo jǐn zhāng 
rú guǒ ràng nǐ wèi nán  wǒ níng kě huàn lái shī wàng
dà bú le guāng míng zhèng dà yòng péng yǒu de fāng shì lái wǎn
bú hǎo yì sī wǒ jiù shì ài nǐ  wǒ xū yào shì fàng 
míng míng bái bái gào sù nǐ dá àn  bú yòng hú sī luàn xiǎng
gǎn qíng zhí dé fèn xiǎng  bú yīng gāi biàn chéng fù dān 
bú yuàn yì wèi le hài pà shī qù nǐ jiù duì nǐ shuō huǎng

fā xiàn rěn zhù tài duō xīn shì zhī huì ràng wǒ biǎo qíng nán kàn 
zhī yīn zài hū nǐ zěn kàn 
xǐ huān nǐ  què ràng wǒ  bú xǐ huān zì jǐ de mó yàng
kuài niǔ qǔ dào fǔ làn 
bú què dìng de làng màn  zhī luò dé màn zhǎng de gū dān  wú wèi de jì suàn 
duǒ zài yī páng àn liàn zhè gè yóu xì  bú zhí dé wǒ men zài wán 
bú shuō huǎng

bú xiǎng ài mèi zhī xiǎng yào ài nǐ  bú rán hái néng zěn yàng 
zhí jiē le dāng de liǎng zhǒng jié guǒ  yǒu shí me hǎo jǐn zhāng 
rú guǒ ràng nǐ wèi nán  wǒ níng kě huàn lái shī wàng 
dà bú le guāng míng zhèng dà yòng péng yǒu de fāng shì lái wǎng 
bú hǎo yì sī wǒ jiù shì ài nǐ  wǒ xū yào shì fàng

míng míng bái bái gào sù nǐ dá àn  bú yòng hú sī luàn xiǎng 
gǎn qíng zhí dé fèn xiǎng  bú yīng gāi biàn chéng fù dān 
bú yuàn yì wèi le hài pà shī qù nǐ jiù duì nǐ shuō huǎng 
bú shuō huǎng 

bú xiǎng ài mèi zhī xiǎng yào ài nǐ  bú rán hái néng zěn yàng
zhèng cháng bú guò de yī zhǒng xīn qíng  yǒu shí me hǎo jǐn zhāng  
jìn guǎn ràng nǐ wèi nán  wǒ yě yǐ jīng biē dé huāng
dà bú le bú zài lái wǎng zhì shǎo shāng xīn shāng dé dà fāng 
bú hǎo yì sī wǒ jiù shì ài nǐ  wǒ xū yào shì fàng 
míng míng bái bái gào sù nǐ dá àn  bú yòng hú sī luàn xiǎn
huò xǔ yǒu xiē zhēn xiàng  shēn bú yóu jǐ yào yǐn mán 
ài shì rú cǐ měi hǎo de shì qíng yòu hé kǔ yào shuō huǎngPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Xin-Loi-Em-Yeu-Anh-Dung-To-Nhi/ZW60C8FZ.html
Nghe & tải nhạc 不好意思我爱你 / Xin Lỗi, Em Yêu Anh - Dung Tổ Nhi | GetLinkAZ MP3, 不好意思我爱你 / Xin Lỗi, Em Yêu Anh, Dung Tổ Nhi I am Sorry I Love You fā xiàn měi cì pèng dào nǐ de mù guāng yuè lái yuè yào... | Tải download 320 nhạc chờ 不好意思我爱你 / Xin Loi, Em Yeu Anh,Dung To Nhi Download ZW60C8FZ 不好意思我爱你 / Xin Lỗi, Em Yêu Anh - Dung Tổ Nhi | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2