Chéngnùo diū zài fēnshǒu hòu de tiānqíao nǐ xìang zuǒ wǒ xìang yòu de zhuǎnjiǎo yǎnlèi... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Đăng bởi: Song Lục

Get link vip Mp3 ZW9EOD9U - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Xin Hãy Nói Xin Chào Trước - 请先说你好
Chéngnùo diū zài fēnshǒu hòu de tiānqíao
nǐ xìang zuǒ wǒ xìang yòu de zhuǎnjiǎo
yǎnlèi tā dàizhe wúshù gè wènhào
qīngchūn wèi lǎo ài jìu xiān táo

jìmò zài wǒ xīndǐ shàng zhùle cháo
huíyì mànyán quánshēn de xìbāo
qīnshēn jīnglì yǒu duōme de kě líao
zhǐ líu zhù chú wǒ yǐwéi de zhǔjiǎo

yǐhòu zài ỳujìan nǐ zài ỳujìan nǐ
qǐng nǐ xiān shuō nǐ hǎo
wǒ pà kòngzhì bù zhù jìu hùi gěi nǐ yǒngbào
dǎ yīgè zhāohū yě zhǐshì chū ýu lǐmào
zùo yǒu fēngdù de rén shì nǐ de jiāo'ào

rùo bù zài ỳujìan nǐ jìan bù dào nǐ
duō xiǎng shuō jù nǐ hǎo
suīrán wǒ bù zhīdào nǐgùo dé hǎobù hǎo
zùishēn de guānxīn yě kěnéng hùi shì duyáò
hébì jiūjíe gùoqù duōqíng de dǎrǎo

jìmò zài wǒ xīndǐ shàng zhùle cháo
huíyì mànyán quánshēn de xìbāo
qīnshēn jīnglì yǒu duōme de kě líao
zhǐ líu zhù chú wǒ yǐwéi de zhǔjiǎo

yǐhòu zài ỳujìan nǐ zài ỳujìan nǐ
qǐng nǐ xiān shuō nǐ hǎo
wǒ pà kòngzhì bù zhù jìu hùi gěi nǐ yǒngbào
dǎ yīgè zhāohū yě zhǐshì chū ýu lǐmào
zùo yǒu fēngdù de rén shì nǐ de jiāo'ào

rùo bù zài ỳujìan nǐ jìan bù dào nǐ
duō xiǎng shuō jù nǐ hǎo
suīrán wǒ bù zhīdào nǐgùo dé hǎobù hǎo
zùishēn de guānxīn yě kěnéng hùi shì duyáò
hébì jiūjíe gùoqù duōqíng de dǎrǎo

yǐhòu zài ỳujìan nǐ zài ỳujìan nǐ
qǐng nǐ xiān shuō nǐ hǎo
wǒ pà kòngzhì bù zhù jìu hùi gěi nǐ yǒng bào
dǎ yīgè zhāohū yě zhǐshì chū ýu lǐmào
zùo yǒu fēngdù de rén shì nǐ de jiāo'ào

rùo bù zài ỳujìan nǐ jìan bù dào nǐ
duō xiǎng shuō jù nǐ hǎo
suīrán wǒ bù zhīdào nǐgùo dé hǎobù hǎo
zùishēn de guānxīn yě kěnéng hùi shì duyáò
hébì jiūjíe gùoqù duōqíng de dǎrǎoPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Xin-Hay-Noi-Xin-Chao-Truoc-Ha-Nhat-Hang/ZW9EOD9U.html
Nghe & tải nhạc Xin Hãy Nói Xin Chào Trước - 请先说你好 - Hạ Nhất Hàng | GetLinkAZ MP3, Xin Hãy Nói Xin Chào Trước - 请先说你好, Hạ Nhất Hàng Chéngnùo diū zài fēnshǒu hòu de tiānqíao nǐ xìang zuǒ wǒ xìang yòu de zhuǎnjiǎo yǎnlèi... | Tải download 320 nhạc chờ Xin Hay Noi Xin Chao Truoc - 请先说你好,Ha Nhat Hang Download ZW9EOD9U Xin Hãy Nói Xin Chào Trước - 请先说你好 - Hạ Nhất Hàng | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2