Album: 新地球 GENESIS / Tân Địa Cầu | 林:喔~你眼眶超载的眼泪 乘客是绝望和心碎 我可以看见 你忍住伤悲 那一双爱笑眼睛不适合皱眉 邓:你目光独有的温暖 是不会熄灭的明天 我可以感觉 你没有说出口的安慰... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Đài Loan, Trung Quốc, Hong Kong, Singapore, Pop

Get link vip Mp3 ZW6FOAZ6 - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát 手心的蔷薇 / Tường Vy Trong Lòng Bàn Tay
B: Ō ~nǐ yǎnkuàng chāozài de yǎnlèi chéngkè shì juéwàng hé xīn suì wǒ kěyǐ kànjiàn nǐ rěn zhù shāng bēi nà yīshuāng ài xiào yǎnjīng bù shìhé zhòuméi G: Nǐ mùguāng dú yǒu de wēnnuǎn shì bù huì xímiè de míngtiān wǒ kěyǐ gǎnjué nǐ méiyǒu shuō chūkǒu de ānwèi yuǎn bǐ wǒ shīqù de gèngjiā zhēnguì B: Shǒuxīn de qiángwēi G: Cì shāng ér bù zìjué B: Nǐ zhídé bèi téng'ài G: Nǐ dǒng wǒ de qídài lín: Ō ~xuànlàn hòu kūwěi G: Jīngguò jǐ gè yuán quē (lín: Yé ~) B-G: Yǒu wǒ (nǐ) zài G: Nǐ máicáng de qiángwēi B: Nǐ dòngrén de xiāngwèi G: Shì zuì hǎo de nǐ B-G: Nǐ péi wǒ pàn wǒ jiēshòu shìjiè bù wánměi lìng yīmiàn duō měi B: Zhǐwén xiě xià suǒyǒu yùjiàn (dèng: Wū ~) nǐ liúzhe xīn suì nà yī yè (xīn suì nà yī yè) jiāo'ào de zhǎnxiàn nǐ zhēn wúsuǒwèi (wúsuǒwèi) ǒu'ěr fàngzòng de lèi xiàng xiōngyǒng dì hǎishuǐ G : Wǒ xuézhe yīgè rén cúnzài (lín:I'm here) guānshàng dēng bǐjiào bù gūdān (bù ràng nǐ gūdān) nǐ gěi de lìliàng ràng wǒ zài yèlǐ ānxīn rùshuì (yǒuxīn rùshuì) jiùsuàn méiyǒu rén xīnténg wǒ de lèi (méiyǒu rén xīnténg nǐ de lèi) B: Shǒuxīn de qiángwēi G: Cì shāng ér bù zìjué B: Ō ~nǐ zhídé bèi téng'ài G: Nǐ dǒng wǒ de qídài B: La ~xuànlàn hòu kūwěi G: Jīngguò jǐ gè yuán quē B: Yé ~ B-G: Yǒu wǒ (nǐ) zài ō ~ G: Nǐ máicáng de qiángwēi B: Nǐ dòngrén de xiāngwèi G: Shì zuì hǎo de nǐ B-G: Nǐ péi wǒ pàn wǒ jiēshòu shìjiè bù wánměi lìng yīmiàn duō měi B: Shǒuxīn de qiángwēi (dèng: Ō ~) shì dàicì de jìniàn (ō……) yé ~zhěnglǐ hǎo yǎnlèi (I am here)I am B-G:Here péi wǒ pàn wǒ (nǐ) jiēshòu shìjiè tài xūwèi tài shàn biàn bù wánměi tiān huì hēixīn huì lèi yé…… yǒu wǒ (nǐ) zài shénme dōu wúwèi B: Bié hàipà (dèng: Wò tài jǐn) fàngshǒu (qiángwēi) B-G: Shānghén lěilěi zhè shìjiè yǒu nǐ wúwèiPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Tuong-Vy-Trong-Long-Ban-Tay-Lam-Tuan-Kiet-Dang-Tu-Ky/ZW6FOAZ6.html
Nghe & tải nhạc 手心的蔷薇 / Tường Vy Trong Lòng Bàn Tay - Lâm Tuấn Kiệt, Đặng Tử Kỳ | GetLinkAZ MP3, 手心的蔷薇 / Tường Vy Trong Lòng Bàn Tay, Lâm Tuấn Kiệt, Đặng Tử Kỳ 林:喔~你眼眶超载的眼泪 乘客是绝望和心碎 我可以看见 你忍住伤悲 那一双爱笑眼睛不适合皱眉 邓:你目光独有的温暖 是不会熄灭的明天 我可以感觉 你没有说出口的安慰... | Tải download 320 nhạc chờ 手心的蔷薇 / Tuong Vy Trong Long Ban Tay,Lam Tuan Kiet, Dang Tu Ky Download ZW6FOAZ6 手心的蔷薇 / Tường Vy Trong Lòng Bàn Tay - Lâm Tuấn Kiệt, Đặng Tử Kỳ | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2