Album: Tóc Ngắn (The Girl With Short Hair) | Bài hát: Tóc Ngắn / 短发 - LAMPHO Wǒ shuō duǎnfà duǎnfà duǎnfà duǎnfà gūníang... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Hong Kong

Get link vip Mp3 ZW9D69WC - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Tóc Ngắn / 短发
Bài hát: Tóc Ngắn / 短发 - LAMPHO

Wǒ shuō duǎnfà duǎnfà duǎnfà duǎnfà gūníang
Get it wow get it wow get it wow
Nǐ de měi jù dōu néng fān qǐ wǒ de bōlàng
Get rich get rich get rich

Wǒ shuō duǎnfà duǎnfà duǎnfà duǎnfà gūníang
U are bitch u are mother***ing dope
Wǒ hùi ài nǐ zhídào nǐ de tóufà zhǎng zhǎng
Bae bae bae bae STOP

Duǎnfà gūníang get it
Duǎnfà gūníang get it
Zài wǒ shìjìe zhǎng fà gūníang wǒ bù jìao tā bae
Sànfà mírén mèilì

Wǒ de qìzhí lady
Gǎo bùdìng de yěmāo wǒ hùi wèi nǐ xiě shǒu reggae
Dīzhe tóu bíe ràng wǒ kàn bù dào
Nǐ bíe jízhúo biyà̌n wǒ kě zùo bù dào

Gǔ qǐ yǒngqì lùchū crooked smile
Kě bèi kōngqì nínggù jìngzhǐ zhè yī miǎo
Cóng lǐ dào wài cóngtóu dào jiǎo dōu kěwàng wǒ de GF xìanzài hùi shì nǐ
Wǒ hùi hàoqí nǐ dùi wǒ shuō de yī zì yījù kěnéng wǒ dū tīng bù nì

Tāo chū zhēnxīn tāo chū zhēnxīn
Wǒ hùi xìang tè nà bǎ zhēnxīn zhuāng jìn bǎoxiāng qīnshǒu jiāo gěi nǐ
Jìazhe hǎidàochúan zài nǐ de xīnlǐ swimming
Tànsuǒ wèicéng zhīxiǎo de mìmì

Wǒ shuō duǎnfà duǎnfà duǎnfà duǎnfà gūníang
Get it wow get it wow get it wow)
Nǐ de měi jù dōu néng fān qǐ wǒ de bōlàng
Get rich get rich get rich

Wǒ shuō duǎnfà duǎnfà duǎnfà duǎnfà gūníang
U are bitch u are mother***ing dope
Wǒ hùi ài nǐ zhídào nǐ de tóufà zhǎng zhǎng
Bae bae bae bae STOP

Zěnme hùi gǎnjúe dào xīnshén bù níng
Yěxǔ wǒ hùi kāishǐ zhěng rì jǐn wò shǒujī
Zhège zhùangtài zhēn de wúsuǒshìshì
Get it

Lampho dont stop
Lampho dont stop
Xīnlǐ yīzhí mònìan i dont give up ***
Kě wǒ bō tōng nǐ de dìanhùa jìushì yào nǐ diǎntóu

Kě bíe nàme duō de jiūjíe wǒ hùi huǒ shàng jiāo yóu
Dàn wǒ tuīcí nàme duō péngyǒu de jùhùi
Zhǐ wèi bǎ wǒ shíjiān gěi nǐ
Dàn nǐ zhīdào píngcháng i~i am busy

Dàn nǐ de yāoyuē dōu méi wèntí
Jìao nǐ jīntiān bíe zài miǎnqíang nǐ de tóufà bùgòu zhǎng
Hébì wèile kě'ài zhā gè bìanzi tóu
Shénme duǎnfà zhǎng fà kāi gè wánxìao qù nǐ mā de

Come on come on come on wǒ de lady girl
Wǒ shuō duǎnfà duǎnfà duǎnfà duǎnfà gūníang
Get it wow get it wow get it wow
Nǐ de měi jù dōu néng fān qǐ wǒ de bōlàng

Get rich get rich get rich
Wǒ shuō duǎnfà duǎnfà duǎnfà duǎnfà gūníang
U are bitch u are mother***ing dope
Wǒ hùi ài nǐ zhídào nǐ de tóufà zhǎng zhǎng

Bae bae bae bae STOP
Wǒ shuō duǎnfà duǎnfà duǎnfà duǎnfà gūníang
Get it wow get it wow get it wow
Nǐ de měi jù dōu néng fān qǐ wǒ de bōlàng
Get rich get rich get richPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Toc-Ngan-LAMPHO/ZW9D69WC.html
Nghe & tải nhạc Tóc Ngắn / 短发 - LAMPHO | GetLinkAZ MP3, Tóc Ngắn / 短发, LAMPHO Bài hát: Tóc Ngắn / 短发 - LAMPHO Wǒ shuō duǎnfà duǎnfà duǎnfà duǎnfà gūníang... | Tải download 320 nhạc chờ Toc Ngan / 短发,LAMPHO Download ZW9D69WC Tóc Ngắn / 短发 - LAMPHO | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2