Album: 爱情蒲公英/ Dandelion Love (CD3) | 没有承诺却被你抓得更紧 没有了你我的世界雨下个不停 我付出一生的时间想要忘记你 可是回忆回忆回忆 从我心里跳出来拥抱你 特别的爱给特别的你 我的寂寞逃不过你的眼睛 特别的爱给特别的你 你让我越来越不相信自己 没有承诺却被你抓得更紧 没有了你我的世界雨下个不停 我付出一生的时间想要忘记你 可是回忆回忆回忆 从我心里跳出来拥抱你 特别的爱给特别的你 我的寂寞逃不过你的眼睛 特别的爱给特别的你 你让我越来越不相信自己 特别的爱给特别的你 我的寂寞逃不过你的眼睛 特别的爱给特别的你 你让我越来越不相信自己 我还听见你的声音 轻轻萦绕着我的心 我还不能接受的你 就是永远不在一起 特别的爱给特别的你 我的寂寞逃不过你的眼睛 特别的爱给特别的你 你让我越来越不相信自己 特别的爱给特别的你 我的寂寞逃不过你的眼睛 特别的爱给特别的你 你让我越来越不相信自己 我还听见你的声音 轻轻萦绕着我的心... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hong Kong, Hoa Ngữ

Get link vip Mp3 ZWZEFFWF - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát 特别的爱给特别的你(伍思凯)/ Tình Yêu Đặc Biệt Dành Cho Người Đặc Biệt Như Em
没有承诺却被你抓得更紧
没有了你我的世界雨下个不停
我付出一生的时间想要忘记你
可是回忆回忆回忆
从我心里跳出来拥抱你
特别的爱给特别的你
我的寂寞逃不过你的眼睛
特别的爱给特别的你
你让我越来越不相信自己
没有承诺却被你抓得更紧
没有了你我的世界雨下个不停
我付出一生的时间想要忘记你
可是回忆回忆回忆
从我心里跳出来拥抱你
特别的爱给特别的你
我的寂寞逃不过你的眼睛
特别的爱给特别的你
你让我越来越不相信自己
特别的爱给特别的你
我的寂寞逃不过你的眼睛
特别的爱给特别的你
你让我越来越不相信自己
我还听见你的声音
轻轻萦绕着我的心
我还不能接受的你
就是永远不在一起
特别的爱给特别的你
我的寂寞逃不过你的眼睛
特别的爱给特别的你
你让我越来越不相信自己
特别的爱给特别的你
我的寂寞逃不过你的眼睛
特别的爱给特别的你
你让我越来越不相信自己
我还听见你的声音
轻轻萦绕着我的心 我的心
我还不能接受的你
就是永远不在一起Play or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Tinh-Yeu-Dac-Biet-Danh-Cho-Nguoi-Dac-Biet-Nhu-Em-Ngu-Tu-Khai/ZWZEFFWF.html
Nghe & tải nhạc 特别的爱给特别的你(伍思凯)/ Tình Yêu Đặc Biệt Dành Cho Người Đặc Biệt Như Em - Ngũ Tư Khải | GetLinkAZ MP3, 特别的爱给特别的你(伍思凯)/ Tình Yêu Đặc Biệt Dành Cho Người Đặc Biệt Như Em, Ngũ Tư Khải 没有承诺却被你抓得更紧 没有了你我的世界雨下个不停 我付出一生的时间想要忘记你 可是回忆回忆回忆 从我心里跳出来拥抱你 特别的爱给特别的你 我的寂寞逃不过你的眼睛 特别的爱给特别的你 你让我越来越不相信自己 没有承诺却被你抓得更紧 没有了你我的世界雨下个不停 我付出一生的时间想要忘记你 可是回忆回忆回忆 从我心里跳出来拥抱你 特别的爱给特别的你 我的寂寞逃不过你的眼睛 特别的爱给特别的你 你让我越来越不相信自己 特别的爱给特别的你 我的寂寞逃不过你的眼睛 特别的爱给特别的你 你让我越来越不相信自己 我还听见你的声音 轻轻萦绕着我的心 我还不能接受的你 就是永远不在一起 特别的爱给特别的你 我的寂寞逃不过你的眼睛 特别的爱给特别的你 你让我越来越不相信自己 特别的爱给特别的你 我的寂寞逃不过你的眼睛 特别的爱给特别的你 你让我越来越不相信自己 我还听见你的声音 轻轻萦绕着我的心... | Tải download 320 nhạc chờ 特别的爱给特别的你(伍思凯)/ Tinh Yeu Dac Biet Danh Cho Nguoi Dac Biet Nhu Em,Ngu Tu Khai Download ZWZEFFWF 特别的爱给特别的你(伍思凯)/ Tình Yêu Đặc Biệt Dành Cho Người Đặc Biệt Như Em - Ngũ Tư Khải | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2