Tìm – 寻 Hoa Thần Vũ – 华晨宇 Zhěn biān meiyó̌u fēnglàng zěnme wǒmen hùi... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

Get link vip Mp3 ZW9D7FD9 - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Tìm / 寻
Tìm – 寻
Hoa Thần Vũ – 华晨宇

Zhěn biān meiyó̌u fēnglàng

zěnme wǒmen hùi diēdàng yáohùang

shēnshǒu bùjìan yùeguāng

zěnme fánxīng néng shǎnyào guāngmáng

jiǎoỳin hùi jìu ér mèng hái zài zǒu

taiyà́ng shàng yuǎn dàn yīdìng hùi yǒu

děngdào tiānlìang

wǒmen dōu xúnzhǎo dào zùi pìaoliang yùanwàng

hǎojǐng duō zhǎng lùshàng hái yǒu àn xiāng

tiānsè jìan dàn ýingmìan hái yǒu fēnglíang

shìjìe duō guǎng zhuǎnshēn hái yǒu gùxiāng

zhǎo yīgè fāngxìang

Let us fly
Let us fly

yántú fēngjǐng rú gē bìanhùan zài niǎnzhuǎn (Let us fly)

rénshānrénhǎi de dùibái hùan yījù děngdài

kàn bù dǒng hēibái què tīng dédào zhōngbǎi

qù xīn shìjìe màoxiǎn hé nèixīn zùo bàn zùo bàn

fēng chuī chànà

bùzhī nǐ zài xìang nǎ pìan rìlùo zhāngwàng

hěnduō hùa xiǎng shuō

zhuǎngùo shēn zhī kànjìan huāngmò kōngkùang

yīgè rén nánmiǎn chóngbài líulàng

què bìan chéng hé zìjǐ de mí cáng

zùi hǎo de lǚtú

shì ràng wǒmen jì zhù ài de muyá̀ng

hǎojǐng duō zhǎng lùshàng hái yǒu àn xiāng

tiānsè jìan dàn ýingmìan hái yǒu fēnglíang

shìjìe duō guǎng zhuǎnshēn hái yǒu gùxiāng

zhǐyào nǐ zài páng

Let us fly

Let us fly

wǒ kànzhe nǐ zài huā de mèng zhōng zùo xìa (Let us fly)

nǐ qiānzhe wǒ zài shān de kuānkùo zhōng shùi xìa

bìjìng wǒmen zhǐyǒu yīshēng zhème zhǎng

yào yònglì jǐ rénjiān líu xìa xiē ỳinxìang

Let us fly
Let us fly

yánlù lǚtú rú gē bìanhùan zài yóulǎn (Let us fly)

hái gěi dàdì zúotiān de xǐ nù hé fányōu

xìa gè chūntiān húilái wǒ jìu hùi húi jiā

ài rú shàonían bǎ gùshì shuō wán zhǎng dà zhǎng dàPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Tim-Hoa-Than-Vu/ZW9D7FD9.html
Nghe & tải nhạc Tìm / 寻 - Hoa Thần Vũ | GetLinkAZ MP3, Tìm / 寻, Hoa Thần Vũ Tìm – 寻 Hoa Thần Vũ – 华晨宇 Zhěn biān meiyó̌u fēnglàng zěnme wǒmen hùi... | Tải download 320 nhạc chờ Tim / 寻,Hoa Than Vu Download ZW9D7FD9 Tìm / 寻 - Hoa Thần Vũ | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2