Wǒ xǐhuān nǐ shēngqì de muyá̀ng Wǒ xǐhuān nǐ xiǎo xiǎo de júejìang Wǒ xǐhuān... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

Get link vip Mp3 ZW9D6OIW - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Thiếu Oxy / 缺氧
Wǒ xǐhuān nǐ shēngqì de muyá̀ng
Wǒ xǐhuān nǐ xiǎo xiǎo de júejìang
Wǒ xǐhuān nǐ rúguǒ meiyó̌ule nǐ
Jìu xìang quē yǎng

Hái jìdé zài língchén de dàjiē
Tiānkōng túrán xìa qǐle xiǎoyǔ
Wǒ qīng qīng jiāng nǐ yōng rù húai lǐ
Fēngzhēng zhōng hùi yǒu zhùilùo nèitiān

Kěshì wǒmen bù xū yāo zhōngdiǎn
Dōudou zhuǎn zhuǎn nǐ shǐzhōng hùi tíng zài wǒ shìjìe lǐmìan
Wǒ jìdé měi gè sīnìan de hēiyè
Wǒ jìdé měi cì fēnbíe de qíngjǐng

Wǒ jìdé suǒyǒu guānýu nǐ
Jìushì zheyà̀ng ài nǐ
Qǐng bíe yǒu suǒ huaíyí
Wǒ yùan bǎ yī zhěng kē xīn dōu jiāo gěi nǐ

Jìushì zheyà̀ng ài nǐ
Jìyì wú suǒ dùn xíng
Měi fēn měi miǎo dūhùi xiǎngqǐ nǐ
Wǒ xiǎng hé nǐ yīqǐ bēnpǎo

Zài ài de lùshàng
Zhè àimèi de wèidào
Wǒ xiǎng hé nǐ yīqǐ fēnxiǎng
Rú qīngchén huāxiāng

Zhè àiqíng de wèidào
Wǒ xǐhuān nǐ shēngqì de muyá̀ng
Wǒ xǐhuān nǐ xiǎo xiǎo de júejìang
Wǒ xǐhuān nǐ rúguǒ meiyó̌ule nǐ jìu xìang quē yǎng

Hái jìdé zài língchén de dàjiē
Tiānkōng túrán xìa qǐle xiǎoyǔ
Wǒ qīng qīng jiāng nǐ yōng rù húai lǐ
Fēngzhēng zhōng hùi yǒu zhùilùo nèitiān

Kěshì wǒmen bù xū yāo zhōngdiǎn
Dōudou zhuǎn zhuǎn nǐ shǐzhōng hùi tíng zài wǒ shìjìe lǐmìan
Wǒ jìdé měi gè sīnìan de hēiyè
Wǒ jìdé měi cì fēnbíe de qíngjǐng

Wǒ jìdé suǒyǒu guānýu nǐ
Jìushì zheyà̀ng ài nǐ
Qǐng bíe yǒu suǒ huaíyí
Wǒ yùan bǎ yī zhěng kē xīn dōu jiāo gěi nǐ

Jìushì zheyà̀ng ài nǐ
Jìyì wú suǒ dùn xíng
Měi fēn měi miǎo wǒ dūhùi xiǎngqǐ nǐ
Wǒ xiǎng hé nǐ yīqǐ bēnpǎo

Zài ài de lùshàng
Zhè àimèi de wèidào
Wǒ xiǎng hé nǐ yīqǐ fēnxiǎng
Rú qīngchén huāxiāng

Zhè àiqíng de wèidào
Fēngzhēng zhōng hùi yǒu zhùilùo nèitiān
Kěshì wǒmen bù xū yāo zhōngdiǎn
Dōudou zhuǎn zhuǎn nǐ shǐzhōng hùi tíng zài wǒ shìjìe lǐmìan

Wǒ jìdé měi gè sīnìan de hēiyè
Wǒ jìdé měi cì fēnbíe de qíngjǐng
Wǒ jìdé suǒyǒu guānýu nǐ
Jìushì zheyà̀ng ài nǐ

Qǐng bíe yǒu suǒ huaíyí
Wǒ yùan bǎ yī zhěng kē xīn dōu jiāo gěi nǐ
Jìu shì zheyà̀ng ài nǐ
Jìyì wú suǒ dùn xíng

Měi fēn měi miǎo wǒ dūhùi xiǎngqǐ nǐ
Wǒ xiǎng hé nǐ yīqǐ bēnpǎo
Zài ài de lùshàng
Zhè àimèi de wèidào

Wǒ xiǎng hé nǐ yīqǐ fēnxiǎng
Rú qīngchén huāxiāng
Zhè àiqíng de wèidàoPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Thieu-Oxy-K-D/ZW9D6OIW.html
Nghe & tải nhạc Thiếu Oxy / 缺氧 - K.D | GetLinkAZ MP3, Thiếu Oxy / 缺氧, K.D Wǒ xǐhuān nǐ shēngqì de muyá̀ng Wǒ xǐhuān nǐ xiǎo xiǎo de júejìang Wǒ xǐhuān... | Tải download 320 nhạc chờ Thieu Oxy / 缺氧,K.D Download ZW9D6OIW Thiếu Oxy / 缺氧 - K.D | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2