NAMO RATNA TRAYAYA Nàm mồ ra tra ya yaNAMO ARYA JNANANam mố A ya cha nàSAGARA,... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Đăng bởi: Dj Kvin

Get link vip Mp3 ZW807O86 - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Thập Nhất Diện Chú Tâm Kinh ( Tiếng Phạn )
NAMO RATNA TRAYAYA Nàm mồ ra tra ya yaNAMO ARYA JNANANam mố A ya cha nàSAGARA, VAIROCHANASà gá ra , vê rô cha nàBYUHARA JARA TATHAGATAYA Bu ha ra cha ya, tat há ga ta yàARAHATE SAMYAKSAM BUDDHAYA À rà há tê , sâm ya sâm , Bu đà yàNAMO SARWA TATHAGATE BHYAY ARHATA BHYAH Nam mô sa wa ta tha ga tê bê , án ha ha ta kềSAMVAKSAM BUDDHE BHVAH , NAMO ARVA AVALOKITESầm yá sâm , Bu đê bê , nam mô ai ya ai va lô kì tềSHORAYA BODHISATTVAYA Shô ra ya , Bô đí, shô tu va yàMAHA SATTVAYA , MAHA KARUNIKAYA Mà hà sát tú vá ya, Ma ha ka ru ni kà yàTADYATA , OM DARA DARATha đi ya , ka a Ốm , đa ra .. đa ràDIRI DIRI , DURU DURU Đì rì .. đí ri, Đu ru .. đu rùITTE WE , ITTE CHALE CHALEÍt ti wê , Ít tí cha lế, cha lềPURACHALE PURACHALE Pù rà chá lê, pu ra cha lềKUSUME KUSUMA WA RE Ku su mê, ku su ma . Wa . RêILI MILLI, CHITI JVALAM , APANAVE SHOHAI lí , mi li , chi ti, chô va lam án pá na ya…. Shôooo… haPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Thap-Nhat-Dien-Chu-Tam-Kinh-Tieng-Phan-Hop-Ca/ZW807O86.html
Nghe & tải nhạc Thập Nhất Diện Chú Tâm Kinh ( Tiếng Phạn ) - Hợp Ca, | GetLinkAZ MP3, Thập Nhất Diện Chú Tâm Kinh ( Tiếng Phạn ), Hợp Ca, NAMO RATNA TRAYAYA Nàm mồ ra tra ya yaNAMO ARYA JNANANam mố A ya cha nàSAGARA,... | Tải download 320 nhạc chờ Thap Nhat Dien Chu Tam Kinh ( Tieng Phan ),Hop Ca, Download ZW807O86 Thập Nhất Diện Chú Tâm Kinh ( Tiếng Phạn ) - Hợp Ca, | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2