Album: Thần Chú Quan Âm Thập Nhất Diện (Tiếng Phạn) (EP) | THẦN CHÚ QUAN ÂM THẬP NHẤT DIỆN Nammo Ratna Trayaya, Nammo Arya Jnana Sagara,... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Tôn Giáo

Get link vip Mp3 ZWAC7BI9 - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Thần Chú Quan Âm Thập Nhất Diện (Tiếng Phạn)
THẦN CHÚ QUAN ÂM THẬP NHẤT DIỆN

Nammo Ratna Trayaya,
Nammo Arya Jnana
Sagara, Vairochana,
Byuharatchaya Tathagataya,
Arahate , Samyaksam Buddhaya,
Nammo Sarwa Tathagathe Bhyay
Arahata Bhyah,
Samyaksam Buddhe Bhvah,
Nammo Arya Avalokite
Shoraya Bodhisattvaya,
Maha Sattvaya,
Maha Karunikaya,
Tadyata , Om Dara Dara,
Diri Diri, Duru Duru
Itte We, Itte Chale Chale,
Purachale Purachale,
Kusume Kusuma Wa
Re, Ili Mili, Chiti Jvalam, Apanaye Shoha.Play or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Than-Chu-Quan-Am-Thap-Nhat-Dien-Tieng-Phan-Thuong-Nguyen/ZWAC7BI9.html
Nghe & tải nhạc Thần Chú Quan Âm Thập Nhất Diện (Tiếng Phạn) - Thương Nguyễn | GetLinkAZ MP3, Thần Chú Quan Âm Thập Nhất Diện (Tiếng Phạn), Thương Nguyễn THẦN CHÚ QUAN ÂM THẬP NHẤT DIỆN Nammo Ratna Trayaya, Nammo Arya Jnana Sagara,... | Tải download 320 nhạc chờ Than Chu Quan Am Thap Nhat Dien (Tieng Phan),Thuong Nguyen Download ZWAC7BI9 Thần Chú Quan Âm Thập Nhất Diện (Tiếng Phạn) - Thương Nguyễn | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2