Sáng tác: Nhạc Hoa | Album: Tâm Lặng Như Nước (Remix) (Single) | Talking to the moon fàng bùxìa de lǐyóu shì bùshì hùi dānxīn bìan chéng yī... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ, EDM Việt

Get link vip Mp3 ZWADCIDO - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Tâm Lặng Như Nước (Remix)
Talking to the moon fàng bùxìa de lǐyóu
shì bùshì hùi dānxīn bìan chéng yī zhǐ yěshòu
walking on the roof wéi xīntìao de jíezòu
shì bùshì hùi zàntíng zài shìjìe de jìntóu
jìnpào zài shí gōngshēng de píng lǐ
dānchún xiǎng yào hūxī tǎoyàn ýun lǐ wù lǐ
chūmò zài bèi ýiwàng de chōutì
nǐ céngjīng de shǒubǐ xiězhe xīnkǒu bù yī
xìanzài shì hēiyè báizhòu wǒ dū súibìan
xìang mílù de tiān'é yóu shī zài shuǐmìan
jìnlì qù bǔzhuō è mèng lǐ de sùipìan
bù xūyào nǐ de gē lái bāng wǒ cuīmían
talking to the moon fàng bùxìa de lǐyóu
shì bùshì hùi dānxīn bìan chéng yī zhǐ yěshòu
walking on the roof wéi xīntìao de jíezòu
shì bùshì hùi zàntíng zài shíjiān de jìntóu
shuō bu wán dehùa zhǎo bù wán de jìekǒu
shì bùshì hùi hěnxīn bǎ wǒ jiāo'ào jiěpōu
àizhe shéi de tā néng fǒu jiāng nǐ jiēshòu
shì bùshì hùi shàngyǐn bàituō màn xiē jìanglùo
húalì de hóng fángjiān fāméi de jìu chàngpìan
méi biyàò tīng gè bìan dìaole qī de bòfàng jìan
nǐ qíngyùan màozhe xiǎn shùi zài tā de shēnbiān
méi nàixīn qù fēnbìan shéi hé shéi nénggòu zǒu duō yuǎn
chuāngùo jǐ tíao jiē jìu néng zhǎodào guānjìan
jiě kāi wǒ de wèntí méishénme xúannìan
zhuǎnle jǐ gè wān háishì húi dào yúandiǎn
wǒ gāi rúhé chūxìan zài nǐ de mìanqían
talking to the moon fàng bùxìa de lǐyóu
shì bùshì hùi dānxīn bìan chéng yī zhǐ yěshòu
walking on the roof wéi xīntìao de jíezòu
shì bùshì hùi zàntíng zài shíjiān de jìntóu
shuō bu wán dehùa zhǎo bù wán de jìekǒu
shì bùshì hùi hěnxīn bǎ wǒ jiāo'ào jiěpōu
àizhe shéi de tā néng fǒu jiāng nǐ jiēshòu
shì bùshì hùi shàngyǐn bàituō màn xiē jìanglùo
talking to the moon fàng bùxìa de lǐyóu
shì bùshì hùi dānxīn bìan chéng yī zhǐ yěshòu
walking on the roof wéi xīntìao de jíezòu
shì bùshì hùi zàntíng zài shíjiān de jìntóu
shuō bu wán dehùa zhǎo bù wán de jìekǒu
shì bùshì hùi hěnxīn bǎ wǒ jiāo'ào jiěpōu
àizhe shéi de tā néng fǒu jiāng nǐ jiēshòu
shì bùshì hùi shàngyǐn bàituō màn xiē jìanglùoPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Tam-Lang-Nhu-Nuoc-Remix-Hiderway/ZWADCIDO.html
Nghe & tải nhạc Tâm Lặng Như Nước (Remix) - Hiderway | GetLinkAZ MP3, Tâm Lặng Như Nước (Remix), Hiderway Talking to the moon fàng bùxìa de lǐyóu shì bùshì hùi dānxīn bìan chéng yī... | Tải download 320 nhạc chờ Tam Lang Nhu Nuoc (Remix),Hiderway Download ZWADCIDO Tâm Lặng Như Nước (Remix) - Hiderway | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2