Album: Sanh Thanh Bất Tức / 笙声不息 | Líhuā xiāng, chán zhuoýī jiǎo lüègùo xīrǎng fù qiāo rù hóng lían shēn zhàng tīng... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

Get link vip Mp3 ZW9E69AB - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Sương Tuyết Ngàn Năm / 霜雪千年
Líhuā xiāng, chán zhuoýī jiǎo lüègùo xīrǎng
fù qiāo rù hóng lían shēn zhàng
tīng zhī tóu húanglí dǒuqú er, xì fēng rào zhǐ tǎng
zùo chúan fǎng, lán jiǎng bō kāi wù'ǎi mímáng
bù júe yǐ yī rì gùobàn
guoyà̌n de cōngỳu fēngguāng, xīshù fànle húang

tùi jǐn wēndù de fēng, wú yán qiānyǐn zhōng
bìan qīngxīle zài cǐ de méimù
mùsè de xiāoróng, yǐnyuēle hùishùo cōnglóng

zài zhè lǎo jiē húimóu, yānýun zhōng zhuīsù wǒ shì shéi
zhǐxiāo muỳǔ diǎndī, bìan zuýǐ fěnshì zhè shìfēi
dài zhè yùe sè yǒng qǐ, shéi rén qīng kòu zhè ménfēi
tái lǜ qīng shíbǎn jiē, bānbóle líushuǐ bān suiyùè
xiǎo zhúo sān zhǎn liǎng bēi, lǐ bù qīng chánrào de qíngjíe
zài nǐ dànmò méi jiān, piējìan lí rén de xǐ bēi shuāng xuě

lóugé xìan, chén fēi wù sàn ýing guāng píanxiān
xiǎnlù chū bānbó shí jiē
ruyà̌n shì luoỳīng fēn rán, fāng cǎo rù shēn yùan
píng lángān, xiǎo zhuō shàng zhì qíong shāng liǎng zhǎn
hé yǎn tīng qīngfēng shū yè
sì céng yǒu huānshēng xìao yán, ýingrào zhè gāo xuān

ýun dòng jìjìng míng chán, yǔ zhùi jī yī lían
cūn cā diǎnrǎn gōulè zhè shìjiān
yúanqǐ de yīyǎn, dìnggéle sān shēng qiānnían

zài zhè lǎo jiē húimóu, yānýun zhōng zhuīsù wǒ shì shéi
zhǐxiāo muỳǔ diǎndī, bìan zuýǐ fěnshì zhè shìfēi
dài zhè yùe sè yǒng qǐ, shéi rén qīng kòu zhè ménfēi
tái lǜ qīng shíbǎn jiē, bānbóle líushuǐ bān suiyùè
xiǎo zhúo sān zhǎn liǎng bēi, lǐ bù qīng chánrào de qíngjíe
zài nǐ dànmò méi jiān, piējìan lí rén de xǐ bēi shuāng xuě

sān yùe líhuā xuě, jǐ zài kāile yòu bài
bǐ fēng zǒu hēibái, dānqīng zhōng chuānchā wúnài
bǐ shí nà wān er yùe, hé shí chū xìan ýu jiāng pàn
ér wǒ yòu zài dài hérén

zài zhè tíng tái húimóu, qiānnían hòu ỳi qǐ nǐ shì shéi
zhǐxiāo yùe sè yǐnyuē, bìan zuýǐ gōulè zhè shìfēi
dài zhè huíyì yǒng qǐ, huǎnghū zhī jiān yǐ xìa lèi

fēng hóng shílǐ cháng jiē, hóng lían hòu shéi rén cùzhe méi
yáo mèng sāngzhú taoyúán, lúnhúi zhōng céng dàobíe dì dìdiǎn
yùan jīnshēng zài xiāng jìan, xiāoróng nǐ méi jiān bēiqī shuāng xuěPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Suong-Tuyet-Ngan-Nam-Song-Senh/ZW9E69AB.html
Nghe & tải nhạc Sương Tuyết Ngàn Năm / 霜雪千年 - Song Sênh | GetLinkAZ MP3, Sương Tuyết Ngàn Năm / 霜雪千年, Song Sênh Líhuā xiāng, chán zhuoýī jiǎo lüègùo xīrǎng fù qiāo rù hóng lían shēn zhàng tīng... | Tải download 320 nhạc chờ Suong Tuyet Ngan Nam / 霜雪千年,Song Senh Download ZW9E69AB Sương Tuyết Ngàn Năm / 霜雪千年 - Song Sênh | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2