Album: 生无所求/ Cuộc Đời Không Cầu Mong Gì (CD2) | 再一次的无所事事 走在家乡的街道上 就像很多年前一样 孤独并无畏地游荡 城市泛着华美的光 穿着崭新的破衣裳 人们在卑微地倒立 可楼群却都高高在上 这是不能接受的事实 真实的就像梦境一样 我们建造的这座家园 是天堂还是一个坟场 街边放着热门歌曲 人们走着却面无表情 华街上的钢铁机车 满载着惶恐和孤寂 广告牌威严地耸立 宣告着信仰的无力 霓虹闪烁拌着电音 散发着纯冷酷的基因 这是不能接受的事实 真实的就像幻觉一样 此刻正是曾经的未来 可未来会是什么模样 有人在清晨砍杀家人 有人在正午遗弃婴孩 有人在黄昏陷害朋友 有人在深夜点火自焚 地产商坐在金字塔尖 银行长睡在点钞机上 明星们总是提心吊胆 穷人都还在深渊徘徊 这是不能接受的事实 真实的就像梦境一样 我们梦魂缭绕的家园 是天堂还是一个坟场 这是不能接受的事实 真实的就像幻觉一样 此刻正是曾经的未来 可未来会是什么模样 什么模样... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

Get link vip Mp3 ZW6IZ8Z0 - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát 不能接受的事实/ Sự Thật Không Thể Chấp Nhận
再一次的无所事事
走在家乡的街道上
就像很多年前一样
孤独并无畏地游荡

城市泛着华美的光
穿着崭新的破衣裳
人们在卑微地倒立
可楼群却都高高在上

这是不能接受的事实
真实的就像梦境一样
我们建造的这座家园
是天堂还是一个坟场

街边放着热门歌曲
人们走着却面无表情
华街上的钢铁机车
满载着惶恐和孤寂

广告牌威严地耸立
宣告着信仰的无力
霓虹闪烁拌着电音
散发着纯冷酷的基因

这是不能接受的事实
真实的就像幻觉一样
此刻正是曾经的未来
可未来会是什么模样

有人在清晨砍杀家人
有人在正午遗弃婴孩
有人在黄昏陷害朋友
有人在深夜点火自焚

地产商坐在金字塔尖
银行长睡在点钞机上
明星们总是提心吊胆
穷人都还在深渊徘徊

这是不能接受的事实
真实的就像梦境一样
我们梦魂缭绕的家园
是天堂还是一个坟场

这是不能接受的事实
真实的就像幻觉一样
此刻正是曾经的未来
可未来会是什么模样

什么模样 什么模样

什么模样 什么模样Play or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Su-That-Khong-The-Chap-Nhan-Uong-Phong/ZW6IZ8Z0.html
Nghe & tải nhạc 不能接受的事实/ Sự Thật Không Thể Chấp Nhận - Uông Phong | GetLinkAZ MP3, 不能接受的事实/ Sự Thật Không Thể Chấp Nhận, Uông Phong 再一次的无所事事 走在家乡的街道上 就像很多年前一样 孤独并无畏地游荡 城市泛着华美的光 穿着崭新的破衣裳 人们在卑微地倒立 可楼群却都高高在上 这是不能接受的事实 真实的就像梦境一样 我们建造的这座家园 是天堂还是一个坟场 街边放着热门歌曲 人们走着却面无表情 华街上的钢铁机车 满载着惶恐和孤寂 广告牌威严地耸立 宣告着信仰的无力 霓虹闪烁拌着电音 散发着纯冷酷的基因 这是不能接受的事实 真实的就像幻觉一样 此刻正是曾经的未来 可未来会是什么模样 有人在清晨砍杀家人 有人在正午遗弃婴孩 有人在黄昏陷害朋友 有人在深夜点火自焚 地产商坐在金字塔尖 银行长睡在点钞机上 明星们总是提心吊胆 穷人都还在深渊徘徊 这是不能接受的事实 真实的就像梦境一样 我们梦魂缭绕的家园 是天堂还是一个坟场 这是不能接受的事实 真实的就像幻觉一样 此刻正是曾经的未来 可未来会是什么模样 什么模样... | Tải download 320 nhạc chờ 不能接受的事实/ Su That Khong The Chap Nhan,Uong Phong Download ZW6IZ8Z0 不能接受的事实/ Sự Thật Không Thể Chấp Nhận - Uông Phong | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2