Album: Đông Cung OST / 东宫 电视剧原声大碟 | Yè weiyà̄ng yùe sè líang ỳing xī chuāng qíanchén shì shènsī liang mèng... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

Get link vip Mp3 ZWA9766O - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Sơ Kiến / 初见
Yè weiyà̄ng
yùe sè líang ỳing xī chuāng
qíanchén shì shènsī liang
mèng yōucháng
què zǒng shì jù sàn liǎng mángmáng
shī yǎnkùang zhǐ pàn nǐ húi wàng
shāng zài xīnlǐ jíe chéng shuāng
wàng bù dìao shì nǐ de muyá̀ng
húishǒu chū jìan nà cóngqían xiāng wàng de shùnjiān
zhuā bù zhù shēn chū de zhǐ jiān

líxīn sùi kōng líulèi rén bù guī
wàng chuān zhī shuǐ jìng kàn hóngchén shìfēi
shíguāng dào húi yǐn xìa wàngqíng yībēi
rùo rú chū jìan wèi shéi ér guī
qiū yòu qù chūn yòu guī
mèng yǔ xǐng lúnhúi

Yè weiyà̄ng
yùe sè líang ỳing xī chuāng
qíanchén shì shènsī liang
mèng yōucháng
què zǒng shì jù sàn liǎng mángmáng
shī yǎnkùang zhǐ pàn nǐ húi wàng

líxīn sùi kōng líulèi rén bù guī
wàng chuān zhī shuǐ jìng kàn hóngchén shìfēi
shíguāng dào húi yǐn xìa wàngqíng yībēi
rùo rú chū jìan wèi shéi ér guī

líxīn sùi kōng líulèi rén bù guī
wàng chuān zhī shuǐ jìng kàn hóngchén shìfēi
shíguāng dào húi yǐn xìa wàngqíng yībēi
rùo rú chū jìan wèi shéi ér guī
qiū yòu qù chūn yòu guī
mèng yǔ xǐng lúnhúiPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/So-Kien-Du-Chieu-Nguyen-Diep-Ly/ZWA9766O.html
Nghe & tải nhạc Sơ Kiến / 初见 - Dư Chiêu Nguyên, Diệp Lý | GetLinkAZ MP3, Sơ Kiến / 初见, Dư Chiêu Nguyên, Diệp Lý Yè weiyà̄ng yùe sè líang ỳing xī chuāng qíanchén shì shènsī liang mèng... | Tải download 320 nhạc chờ So Kien / 初见,Du Chieu Nguyen, Diep Ly Download ZWA9766O Sơ Kiến / 初见 - Dư Chiêu Nguyên, Diệp Lý | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2