Album: 致青春·原来你还在这里 音乐原声 / Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây Movie OST | zhī zi huābái huābàn luò zài wǒ lán sè bǎi zhě qún shàng ài nǐ nǐ qīngshēng... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Đài Loan, Trung Quốc, Pop, Nhạc Phim

Get link vip Mp3 ZW7UCFO6 - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát 后来 / Sau Này (Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây Movie OST)
zhī zi huābái huābàn
luò zài wǒ lán sè bǎi zhě qún shàng
ài nǐ nǐ qīngshēng shuō
wǒ dīxià tou wén jiàn yīzhèn fēnfāng

nàgè yǒnghéng de yèwǎn
shíqī suì zhòngxià
nǐ wěn wǒ dì nàgè yèwǎn

ràng wǒ wǎng hòu de shíguāng
měi dāng yǒu gǎntàn
zǒng xiǎngqǐ dàngtiān de xīngguāng

nà shíhòu de àiqíng
wèishéme jiù néng nàyàng jiǎndān
ér yòu shì wèishéme rén niánshào shí
yīdìng yào ràng shēn ài de rén shòushāng

zài zhè xiāngsì de shēnyè lǐ
nǐ shìfǒu yīyàng
yě zài jìng jìng zhuīhuǐ gǎnshāng

rúguǒ dāngshí wǒmen néng bù nàme juéjiàng
xiànzài yě bù nàme yíhàn

nǐ dōu rúhé huíyì wǒ
dàizhe xiào huò shì hěn chénmò
zhèxiē niánlái yǒu méiyǒu rén néng ràng nǐ bù jìmò

hòulái
wǒ zǒngsuàn xué huì liǎo rúhé qù ài
kěxí nǐ zǎoyǐ yuǎn qù
xiāoshī zài rén hǎi

hòulái
zhōngyú zài yǎnlèi zhōng míngbái
yǒuxiē rén yīdàn cuòguò jiù bù zài

nǐ dōu rúhé huíyì wǒ
dàizhe xiào huò shì hěn chénmò
zhèxiē niánlái yǒu méiyǒu rén néng ràng nǐ bù jìmò

hòulái
wǒ zǒngsuàn xué huì liǎo rúhé qù ài
kěxí nǐ zǎoyǐ yuǎn qù
xiāoshī zài rén hǎi

hòulái
zhōngyú zài yǎnlèi zhōng míngbái
yǒuxiē rén yīdàn cuòguò jiù bù zài

hòulái
wǒ zǒngsuàn xué huì liǎo rú hé qù ài
kěxí nǐ zǎoyǐ yuǎn qù
xiāoshī zài rén hǎi

hòulái
zhōngyú zài yǎnlèi zhōng míngbái
yǒuxiē rén yīdàn cuòguò jiù bù zài

yǒngyuǎn bù huì zài chóng lái
yǒu yīgè nánhái àizhe nàgè nǚháiPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Sau-Nay-Hoa-Ra-Anh-Van-O-Day-Movie-OST-To-Van-Oanh/ZW7UCFO6.html
Nghe & tải nhạc 后来 / Sau Này (Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây Movie OST) - Tô Vận Oánh | GetLinkAZ MP3, 后来 / Sau Này (Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây Movie OST), Tô Vận Oánh zhī zi huābái huābàn luò zài wǒ lán sè bǎi zhě qún shàng ài nǐ nǐ qīngshēng... | Tải download 320 nhạc chờ 后来 / Sau Nay (Hoa Ra Anh Van O Day Movie OST),To Van Oanh Download ZW7UCFO6 后来 / Sau Này (Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây Movie OST) - Tô Vận Oánh | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2