Bào yī bào jìu dàng zùo cóng meiyó̌u zài yīqǐ Hǎobù hǎo yào jiěshì dōu yǐjīng... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

Get link vip Mp3 ZW9F8E96 - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Nói Xa Là Xa / 说散就散
Bào yī bào jìu dàng zùo cóng meiyó̌u zài yīqǐ
Hǎobù hǎo yào jiěshì dōu yǐjīng láibují
Sùanle ba wǒ fùchūgùo shèn me méiguānxì

Wǒ hūlüè zìjǐ jìu yīnwèi ỳujìan nǐ
Méi bànfǎ hǎo kěpà nàgè wǒ bù xìang hùa
Yīzhí fènbùgùshēn shì wǒ tài shǎ

*Shuōbushàng àibíe shuōhuǎng jìu yīdiǎn xǐhuān
Shuōbushàng hèn bíe jiūchán bíe zhuāng zùo gǎntàn
Jìu dàng zùo wǒ tài máfan bù tíng ràng zìjǐ shòushāng
Wǒ gàosù wǒ zìjǐ gǎnqíng jìushì zheyà̀ng
Zěnme yī bù xiǎoxīn tài fēngkúang

Bào yī bào zài hǎohǎo júewù bùnéng chángjiǔ
Hǎobù hǎo yǒu kuīqìan wǒmen dōu bíe zhuījìu
Sùanle ba wǒ fùchū zài duō dōu bù zúgòu

Wǒ zhōngýu déjìu wǒ bùxiǎng zài xìanchǒu
Méi bànfǎ bù hǎo ma dàjiā dōu bù líu xìa
Yīzhí miǎnqíang xiāngchǔ zǒng hùi lèi kuǎ

[Repeat *:]

Bíe hòuhuǐ jìusùan cùogùo
Zài yǐhòu nǐ shào bùmiǎn xiǎngqǐ wǒ
Hái sùan bùcùo
Dāng wǒ bùzài nǐ hùi bù hùi nángùo

Nǐ gòu bùgòu wǒ zheyà̀ng sǎtuō
Shuōbushàng àibíe shuōhuǎng jìu yīdiǎn xǐhuān
Shuōbushàng hèn bíe jiūchán bíe zhuāng zùo gǎntàn
Jiāng yīqìe dōu tǐlìang jiāng yīqìe dōu yúanlìang

Wǒ chángshì zhǎo dá'àn ér dá'àn hěn jiǎndān
Jiǎndān dé hěn ýihàn yīn wéi chéngzhǎng
Wǒmen bī bùdeýǐ yào xígùan
Yīn wéi chéngzhǎng wǒmen hū ěr jiān shuō sàn jìu sànPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Noi-Xa-La-Xa-Vien-A-Duy/ZW9F8E96.html
Nghe & tải nhạc Nói Xa Là Xa / 说散就散 - Viên Á Duy | GetLinkAZ MP3, Nói Xa Là Xa / 说散就散, Viên Á Duy Bào yī bào jìu dàng zùo cóng meiyó̌u zài yīqǐ Hǎobù hǎo yào jiěshì dōu yǐjīng... | Tải download 320 nhạc chờ Noi Xa La Xa / 说散就散,Vien A Duy Download ZW9F8E96 Nói Xa Là Xa / 说散就散 - Viên Á Duy | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2