Album: Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên (Bản Truyền Hình OST) | Wǒ zǒng shì qīngmíaodànxiě gàosù nǐ wǒ de yùanwàng yě gěi nǐ qiānyán wàn... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

Get link vip Mp3 ZW77FZ8A - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Nhất Tiếu Khuynh Thành / 一笑倾城
Wǒ zǒng shì qīngmíaodànxiě gàosù nǐ wǒ de yùanwàng

yě gěi nǐ qiānyán wàn yǔ dōu shuō bu jìn de mùguāng

Zhè shìjìe zǒng yǒurén zài máng mang lùlù xúnbǎo zàng

què wùle fúshì jiāoyáng yě cùogùo rénjiān wànxìangGǔchéng lǐ cháng qíao shàng rén rú hǎi chē chéngxíngzhāngbīnbīn:Nǐ xìao dé xìang guāngmáng mòrán bǎ wǒ zhào lìang


Fēng qīngyáng xìa weiyà̄ng lín yīn lù dānchē xiǎng


Yúanlái suǒwèi àiqíng shì zhè muyá̀ng


Jìu chéngrèn yīxìao qīngchéng yī jìan zì nánwàngShuō shénme qíng shēn sì hǎi wǒ què bù gǎndāng


Zùi làngmàn bùgùo yǔ nǐ bìngjiān kàn xīyáng

wǒ xīn zhī suǒ xìangXiǎng hé nǐ yóu sìfāng shǎng qíngyǔ de fēngguāng

xiǎng hé nǐ pù zhǐ bǐ xiě ýushēng de piānzhāng

xìao yǔ lèi dōu fēnxiǎng guǎn qíngjíe duō diēdàng

wǒmen bú sànchǎngNǐ shì wǒ ǒurán tīngwén mínggǎn ýu xīn de gēchàng

yěshì wǒ jīng hóng yīpiē érhòu yǒngbào de fēnfāng


Zhè shìjìe fēnghúa zhèng mào kě bíe gūfù hǎo shíguāng

lìu yùe fēng zǒu jiē chuān xìang

lìu yùe huā mò shàng shèng fàngGǔchéng lǐ cháng qíao shàng rén rú hǎi chē chéngxíngNǐ xìao dé xìang guāngmáng mòrán bǎ wǒ zhào lìang


Fēng qīngyáng xìa weiyà̄ng lín yīn lù dānchē xiǎngYúanlái suǒwèi àiqíng shì zhè muyá̀ngJìu chéngrèn yīxìao qīngchéng yī jìan zì nánwàng

shuō shénme qíng shēn sì hǎi wǒ què bù gǎndāng
Zùi làngmàn bùgùo yǔ nǐ bìngjiān kàn xīyáng

wǒ xīn zhī suǒ xìangXiǎng hé nǐ yóu sìfāng shǎng qíngyǔ de fēngguāng

xiǎng hé nǐ pù zhǐ bǐ xiě ýushēng de piānzhāng

xìao yǔ lèi dōu fēnxiǎng guǎn qíngjíe duō diēdàng

wǒmen bú sànchǎngPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Nhat-Tieu-Khuynh-Thanh-Uong-To-Lang/ZW77FZ8A.html
Nghe & tải nhạc Nhất Tiếu Khuynh Thành / 一笑倾城 - Uông Tô Lang | GetLinkAZ MP3, Nhất Tiếu Khuynh Thành / 一笑倾城, Uông Tô Lang Wǒ zǒng shì qīngmíaodànxiě gàosù nǐ wǒ de yùanwàng yě gěi nǐ qiānyán wàn... | Tải download 320 nhạc chờ Nhat Tieu Khuynh Thanh / 一笑倾城,Uong To Lang Download ZW77FZ8A Nhất Tiếu Khuynh Thành / 一笑倾城 - Uông Tô Lang | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2