Album: 李荣浩创作精选 / Lý Vinh Hạo - Tuyển Tập Sáng Tác | Rúguǒ shìjiè qīhēi qíshí wǒ hěn měi zài àiqíng lǐmiàn jìntuì zuìduō bèi xiāofèi... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc, Pop

Get link vip Mp3 ZW6CI7O7 - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát 丑八怪 / Người Quái Dị
Rúguǒ shìjiè qīhēi qíshí wǒ hěn měi
zài àiqíng lǐmiàn jìntuì zuìduō bèi xiāofèi
wúguāntòngyǎng de shìfēi
yòu zěnme bùduì wúsuǒwèi

rúguǒ xiàng nǐ yīyàng zǒng yǒurén zànměi
wéiràozhe wǒ de bēiwéi yěxǔ néng xiāotuì
qíshí wǒ bìng bù zàiyì yǒu hěnduō jīhuì
xiàng jùrén yīyàng de wúwèi
fàngzòng wǒ xīnlǐ de guǐ
kěshì wǒ bùpèi

chǒubāguài néng fǒu bié bǎ dēng dǎkāi
wǒ yào de ài chūmò zài qīhēi yīpiàn de wǔtái
chǒubāguài zài zhè àimèi de shídài
wǒ de cúnzài xiàng yìwài

yǒurén yòng yīdī lèi huì hóngyán huòshuǐ
yǒurén diūdiào chēngwèi shénme yě bù huì
zhǐyào nǐ zúgòu xūwèi jiù bùpà móguǐ duì bùduì
rúguǒ jùběn xiě hǎo shuí bǐ shuí gāoguì
wǒ zhǐ néng chénmò yǐ duì měilì běn wú zuì
dāng yùwàng kāishǐ tānbēi yǒu hěnduō jīhuì
xiàng chén'āi yīyàng de wúwèi
huàchéng huī shuí rèndé shuí
guǎn tā pèi bùpèi

chǒubāguài néng fǒu bié bǎ dēng dǎkāi
wǒ yào de ài chūmò zài qīhēi yīpiàn de wǔtái
chǒubāguài zài zhè àimèi de shídài
wǒ de cúnzài bù yìwài

chǒubāguài qíshí jiàn duō jiù bù guài
fàngsì qù HIGH yònglì cǎi
nà bùkān yī jī de jiébái
chǒubāguài zhè shì wǒmen de shídài
wǒ bù cúnzài cái yìwàiPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Nguoi-Quai-Di-Tiet-Chi-Khiem/ZW6CI7O7.html
Nghe & tải nhạc 丑八怪 / Người Quái Dị - Tiết Chi Khiêm | GetLinkAZ MP3, 丑八怪 / Người Quái Dị, Tiết Chi Khiêm Rúguǒ shìjiè qīhēi qíshí wǒ hěn měi zài àiqíng lǐmiàn jìntuì zuìduō bèi xiāofèi... | Tải download 320 nhạc chờ 丑八怪 / Nguoi Quai Di,Tiet Chi Khiem Download ZW6CI7O7 丑八怪 / Người Quái Dị - Tiết Chi Khiêm | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2