Nǐ de wǎn'ān shì xiaỳìshí de ceỳǐn Wǒ líu zhì yè shēn zhìlíao shīmían mèngỳi... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

Get link vip Mp3 ZW9F9C0O - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Mây Khói Hóa Mưa / 雲煙成雨
Nǐ de wǎn'ān shì xiaỳìshí de ceỳǐn
Wǒ líu zhì yè shēn zhìlíao shīmían mèngỳi

Nà fēng shǒuxiě xìn líu zài háng lǐ xiāngdǐ
Láibují fuỳǔ tā lǚtú de yìyì

Rùo yīqìe dōu yǐ ýunyān chéng yǔ
Wǒ néng fǒu bìan chéng yūní

Zài yīcì zhānrǎn nǐ
Rùo shēngmìng rú gùochǎng dìanyǐng

Oh ràng wǒ zài yīcì tían mèng lǐ jīngxǐng
Wǒ duō xiǎng zàijìan nǐ

Nǎpà cōngcōng yīyǎn jìu bíelí
Lùdēng xìa hūnhúang de jiǎnyǐng

Yùe zǒu yùe màncháng de lín jìng
Wǒ duō xiǎng zàijìan nǐ

Zhìshǎo wánxìao hùa hái néng shuō qǐ
Jiē xìang chūcì luoyè̀ de qiūfēn

Jìan xíng jìan yuǎn qù de wǒmen
Rùo yīqìe dōu yǐ ýunyān chéng yǔ

Wǒ néng fǒu bìan chéng yūní
Zài yīcì zhānrǎn nǐ

Rùo shēngmìng rú gùochǎng dìanyǐng
Oh ràng wǒ zài yīcì tían mèng lǐ jīngxǐng

Wǒ duō xiǎng zàijìan nǐ
Nǎpà cōngcōng yīyǎn jìu bíelí

Lùdēng xìa hūnhúang de jiǎnyǐng
Yùe zǒu yùe màncháng de lín jìng

Wǒ duō xiǎng zàijìan nǐ
Zhìshǎo wánxìao hùa hái néng shuō qǐ

Jiē xìang chūcì luoyè̀ de qiūfēn
Jìan xíng jìan yuǎn qù de wǒmen

Zhàntái qìdí xiǎngqǐ
Xiǎngnìan shì nǐ de shēngyīn

Wǒmen tízhe gùoqù zǒu rù rénqún
Xúnzhǎozhe yīgè wèizhì ānfàng zìjǐ

Wǒ duō xiǎng zàijìan nǐ
Nǎpà cōngcōng yīyǎn jìu bíelí

Lùdēng xìa hūnhúang de jiǎnyǐng
Yùe zǒu yùe màncháng de lín jìng

Wǒ duō xiǎng zàijìan nǐ
Zhìshǎo wánxìao hùa hái néng shuō qǐ

Jiē xìang chūcì luoyè̀ de qiūfēn
Jìan xíng jìan yuǎn qù de wǒmenPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/May-Khoi-Hoa-Mua-Meo-Cua-Chu-Nha/ZW9F9C0O.html
Nghe & tải nhạc Mây Khói Hóa Mưa / 雲煙成雨 - Mèo Của Chủ Nhà | GetLinkAZ MP3, Mây Khói Hóa Mưa / 雲煙成雨, Mèo Của Chủ Nhà Nǐ de wǎn'ān shì xiaỳìshí de ceỳǐn Wǒ líu zhì yè shēn zhìlíao shīmían mèngỳi... | Tải download 320 nhạc chờ May Khoi Hoa Mua / 雲煙成雨,Meo Cua Chu Nha Download ZW9F9C0O Mây Khói Hóa Mưa / 雲煙成雨 - Mèo Của Chủ Nhà | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2