Album: 李荣浩创作精选 / Lý Vinh Hạo - Tuyển Tập Sáng Tác | 李白 演唱:李荣浩 大部分人要我学习去看 世俗的眼光 我认真学习了世俗眼光 世俗到天亮 一部外国电影没听懂一句话 看完结局才是笑话 你看我多乖多聪明多么听话... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc, Pop

Get link vip Mp3 ZW6CI7OO - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát 李白 / Lý Bạch
Dà bùfèn rén yào wǒ xuéxí qù kàn shìsú de yǎnguāng
wǒ rènzhēn xuéxíle shìsú yǎnguāng shìsú dào tiānliàng
yī bù wàiguó diànyǐng méi tīng dǒng yījù huà
kàn wánjié jú cái shì xiàohuà
nǐ kàn wǒ duō guāi duō cōngmíng duōme tīnghuà duō jiānzhà
hēle jǐ dà wǎn mǐjiǔ zài líkāi shì wèile mófǎng
yī chūmén bù xiǎoxīn tǔ dì nà fú shì shuí de shūhuà
nǐ yītiān yīkǒu yīgè qīn'ài de duìfāng
duōme bù liúxíng de múyàng

dōu yīnggāi liàn liàn shūfǎ zài chūmén chuǎngdàng
cái huì yǒurén rèqíng mǎi zhàng
yàoshi néng chóng lái wǒ yào xuǎn libái
jǐ bǎi nián qián zuò de hǎo huài méi nàme duō rén cāi
yàoshi néng chóng lái wǒ yào xuǎn libái
zhìshǎo wǒ hái néng xiě xiě shī lái péngpài dòu dòu nǚhái
yàoshi néng chóng lái wǒ yào xuǎn libái
chuàngzuò yě néng dào nàme gāoduān bèi nàme duō rén chóngbài
yàoshi néng chóng láiPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Ly-Bach-Ly-Vinh-Hao/ZW6CI7OO.html
Nghe & tải nhạc 李白 / Lý Bạch - Lý Vinh Hạo | GetLinkAZ MP3, 李白 / Lý Bạch, Lý Vinh Hạo 李白 演唱:李荣浩 大部分人要我学习去看 世俗的眼光 我认真学习了世俗眼光 世俗到天亮 一部外国电影没听懂一句话 看完结局才是笑话 你看我多乖多聪明多么听话... | Tải download 320 nhạc chờ 李白 / Ly Bach,Ly Vinh Hao Download ZW6CI7OO 李白 / Lý Bạch - Lý Vinh Hạo | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2