Album: 我是歌手第二季 第8期 / Tôi Là Ca Sĩ Season 3 (Tập 8) | 你给的回忆太好 像刺青很难抹掉 nǐ gěi de huí yì tài hǎo xiàng cì qīng hěn nán mǒ diào หนี... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Đài Loan, Trung Quốc, Pop

Get link vip Mp3 ZW6FFF0B - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát 忘记拥抱 (Live) / Quên Mất Cái Ôm
你给的回忆太好 像刺青很难抹掉
nǐ gěi de huí yì tài hǎo xiàng cì qīng hěn nán mǒ diào
หนี เก่ย เตอะ หุย อี้ ไท่ เห่า เซี่ยง ชื่อ ชิง เหิ่น หนาน หมั่ว เตี้ยว

我一直保持微笑 真的我 别被你看到
wǒ yī zhí bǎo chí wēi xiào zhēn de wǒ bié bèi nǐ kàn dào
หว่อ อี้ จื๋อ เป่า ฉือ เวย เสี้ยว เจิน เตอะ หว่อ เปี๋ย เป้ย หนี่ คั่น เต้า

*我逃进汹涌人潮 寻找藏身的一角
wǒ táo jìn xiōng yǒng rén cháo xún zhǎo cáng shēn de yī jiǎo
หว่อ เถา จิ้น โซวง หย่ง เหริน เฉา สวิน เจ่า ฉาง เซิน เตอะ อี้ เจี่ยว

我眼泪不敢掉 我快要受不了了
wǒ yǎn lèi bù gǎn diào wǒ kuài yào shòu bù liǎo le
หว่อ เหยี่ยน เล้ย ปู้ ก่าน เตี้ยว หว่อ ไคว่ เหย้า โซ่ว ปู้ เหลี่ยว เลอะ
pinyin by loveserieslikesongs

**忘记了拥抱 忘记了微笑
wàng jì le yōng bào wàng jì le wēi xiào
ว่าง จี้ เลอะ ยง เป้า ว่าง จี้ เลอะ เวย เสี้ยว

忘记我们曾经是那么那么样的好
wàng jì wǒ men céng jīng shì nà me nà me yàng de hǎo
ว่าง จี้ หว่อ เมิน เฉิง จิง ซื่อ น่า เมอะ น่า เมอะ ย่าง เตอะ เห่า

我们都太骄傲(骄傲) 话说的太早 (Hoo Woo Woo)
wǒ men dōu tài jiāo ào (jiāo ào) huà shuō de tài zǎo (Hoo Woo Woo)
หว่อ เมิน โตว ไท่ เจียว เอ้า (เจียว เอ้า) ฮว่า ซัว เตอะ ไท่ เจ่า (โฮ้ว โว้ว โวว)

是谁的怀抱 是谁在苦笑 回过头是谁偷偷把眼泪擦掉
shì shuí de huái bào shì shuí zài kǔ xiào huí guò tóu shì shuí tōu tōu bǎ yǎn lèi cā diào
ซื่อ สุย เตอะ ไหว เป้า ซื่อ สุย ไจ้ ขู่ เสี้ยว หุย กั้ว โถว ซื่อ สุย โทว โทว ป๋า เหยี่ยน เล้ย ชา เตี้ยว

抱歉是我 傻得可以 是我 不好 (Hoo)
bào qiàn shì wǒ shǎ de kě yǐ shì wǒ bù hǎo (Hoo)
เป้า เชี่ยน ซื่อ หว่อ ส่า เตอะ เขอ อี่ ซื่อ หว่อ ปู้ เห่า (โฮ้ว)

ซ้ำ *, **

记忆的拼图 没有真心拼凑不了 Wuu Woo Woo
jì yì de pīn tú méi yǒu zhēn xīn pīn còu bù liǎo Wuu Woo Woo
จี้ อี้ เตอะ พิน ถู เหมย โหย่ว เจิน ซิน พิน โช่ว ปู้ เหลี่ยว อู่ โว้ว โวว

幸福的城堡 跌跌撞撞才能看得到 Huu Huu
xìng fú de chéng bǎo diē diē zhuàng zhuàng cái néng kàn de dào Huu Huu
ซิ่ง ฝู เตอะ เฉิง เป่า เตีย เตีย จ้วง จ้วง ไฉ เหนิง คั่น เตอะ เต้า ฮู ฮู้

ซ้ำ **Play or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Live-Quen-Mat-Cai-Om-A-Lin/ZW6FFF0B.html
Nghe & tải nhạc 忘记拥抱 (Live) / Quên Mất Cái Ôm - A-Lin | GetLinkAZ MP3, 忘记拥抱 (Live) / Quên Mất Cái Ôm, A-Lin 你给的回忆太好 像刺青很难抹掉 nǐ gěi de huí yì tài hǎo xiàng cì qīng hěn nán mǒ diào หนี... | Tải download 320 nhạc chờ 忘记拥抱 (Live) / Quen Mat Cai Om,A-Lin Download ZW6FFF0B 忘记拥抱 (Live) / Quên Mất Cái Ôm - A-Lin | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2