xiǎo gēgē màomèi dǎzhāohū xiǎng wèn yǒu meiyó̌u dìtú wǒ zài nǐ de yǎnjīng... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

Get link vip Mp3 ZW9D6OA0 - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Lạc Lối Trong Ánh Mắt Anh / 我在你的眼睛里迷了路
xiǎo gēgē màomèi dǎzhāohū

xiǎng wèn yǒu meiyó̌u dìtú

wǒ zài nǐ de yǎnjīng lǐ míle lù

xiǎo gēgē qǐng bǎshǒu shēn chū

sòng nǐ yīgè xiǎo lǐwù

wǒ de wèilái xiǎng yào nǐ bǎohù

wǔhòu de yángguāng nuǎn de shūfú

yōng lǎn de māo zài shù xìa dǎ hū

chū mén qían liuýì de xīngzùo shū

jīntiān de yúanfèn hùi lái guānggù

rénqún zhōng de nǐ géwài qīngchǔ

zhǎng dé hǎokàn ràng wǒ dū xìanmù

bù zìjúe zhī zhōng jiākùai jiǎobù

nǐ zhuǎnshēn de xìao wǒ fàn míhú

xiǎo gēgē màomèi dǎzhāohū

xiǎng wèn yǒu meiyó̌u dìtú

wǒ zài nǐ de yǎnjīng lǐ míle lù

xiǎo gēgē qǐng bǎshǒu shēn chū

sòng nǐ yīgè xiǎo lǐwù

wǒ de wèilái xiǎng yào nǐ bǎohù

wǔhòu de yángguāng nuǎn de shūfú

yōng lǎn de māo zài shù xìa dǎ hū

chū mén qían liuýì de xīngzùo shū

jīntiān de yúanfèn hùi lái guānggù

rénqún zhōng de nǐ géwài qīngchǔ

zhǎng dé hǎokàn ràng wǒ dū xìanmù

bù zìjúe zhī zhōng jiākùai jiǎobù

nǐ zhuǎnshēn de xìao wǒ fàn míhú

xiǎo gēgē màomèi dǎzhāohū

xiǎng wèn yǒu meiyó̌u dìtú

wǒ zài nǐ de yǎnjīng lǐ míle lù

xiǎo gēgē qǐng bǎshǒu shēn chū

sòng nǐ yīgè xiǎo lǐwù

wǒ de wèilái xiǎng yào nǐ bǎohù

xiǎo gēgē màomèi dǎzhāohū

xiǎng wèn yǒu meiyó̌u dìtú

wǒ zài nǐ de yǎnjīng lǐ míle lù

xiǎo gēgē qǐng bǎshǒu shēn chū

sòng nǐ yīgè xiǎo lǐwù

wǒ de wèilái xiǎng yào nǐ bǎohù

xiǎo gēgē màomèi dǎzhāohū

xiǎng wèn yǒu meiyó̌u dìtú

wǒ zài nǐ de yǎnjīng lǐ míle lù

xiǎo gē gē qǐng bǎshǒu shēn chū

sòng nǐ yīgè xiǎo lǐwù

wǒ de wèilái xiǎng yào nǐ bǎo hù.
≧◉◡◉≦Play or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Lac-Loi-Trong-Anh-Mat-Anh-An-Sung/ZW9D6OA0.html
Nghe & tải nhạc Lạc Lối Trong Ánh Mắt Anh / 我在你的眼睛里迷了路 - Ân Sủng | GetLinkAZ MP3, Lạc Lối Trong Ánh Mắt Anh / 我在你的眼睛里迷了路, Ân Sủng xiǎo gēgē màomèi dǎzhāohū xiǎng wèn yǒu meiyó̌u dìtú wǒ zài nǐ de yǎnjīng... | Tải download 320 nhạc chờ Lac Loi Trong Anh Mat Anh / 我在你的眼睛里迷了路,An Sung Download ZW9D6OA0 Lạc Lối Trong Ánh Mắt Anh / 我在你的眼睛里迷了路 - Ân Sủng | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2