Album: 是你 / Là Em | KARRY:( Tôi vẫn luôn tin rằng Ở 1 góc nào đó trên thế giới này Sé có 1 vũ... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc, Pop

Get link vip Mp3 ZW78OCFA - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát 是你 / Là Em
Kǎi: Yīzhí xiāngxìnzhe
zài shìjiè mǒu gè jiǎoluò
huì yǒu zhuān shǔyú wǒ de xiǎo xiǎoyǔzhòu
hé: Shì nǐ shì nǐ yīdìng shì nǐ
shì nǐ shì nǐ zhēn de shì nǐ
shì nǐ shì nǐ rúguǒ shì nǐ
ràng wǒ kàn dào ràng wǒ yù dào nǐ
xǐ: Xiàng zhǐ huì zìzhuǎn de xiǎo xīngqiú
yǒushí kuài yǒushí màn man de piāoliú piāoliú
yǐwéi gūdú shì wéiyī shàncháng de jiézòu
yuán: Yīgè rén zài yínhé lǐ yóuwánguò
yīgè rén gēn liúxīngmen nìxíngguò píngxíngguò
shì hěn kuàilè dàn yòu xiàng shǎo diǎn shénme
kǎi: Ài kū de méiguī yě yùjiànle
ài xiào de húlí yě xièhòule
què méiyǒu tíng xiàguò yīzhí zài wǎng qián zǒu
xīntiào xiàng tīng dàole hézòu Oh
yuán: Shéi yě zài zuò yīgè kàn lái shǎ shǎ de mèng
shéi de xīnshì yěshì wéiwéi suān de wéiwéi suān de
shéi yě zài xúnzhǎo mǒu gè xiǎo xiǎo de yǔzhòu
xǐ: Shéi yě huì zài zhège shìjiè yǒuxiē shīzhòng
shéi de húsīluànxiǎng yě méi rén dǒng yě méi rén dǒng
shéi cái huì shì wǒ xiǎng shǒuhù de xiǎoyǔzhòu
hé: Shì nǐ shì nǐ yīdìng shì nǐ
shì nǐ shì nǐ zhēn de shì nǐ
shì nǐ shì nǐ rúguǒ shì nǐ
ràng wǒ kàn dào ràng wǒ yù dào nǐ
xǐ: Tāmen shuō de xīndòng dàodǐ shì shénme
tāmen shuō de xīntòng nà yòu shì shénme
Love Love shénme shì Love Love
yuán: Tāmen shuō de xīn suì shì shénme
kǎi: Wǒ hái méiyǒu nòng dǒng

yuán: Tāmen shuō xīn huā shì shénme
kǎi: Wǒ yě bùshì tài míngbái
wǒ cāi shì bùshì yǒuxiē xīnshì
huì shèngkāi dé hěn tòngkuài hé jīngcǎi
xǐ: Chénshuì de wāndòu yě yùjiànle
shǎnshǎn bōlí xié yě xièhòule
yuán: Què méiyǒu tíng xiàguò yīzhí zài wǎng qián zǒu
xiàng shì zhīdào yǒu shéi děng wǒ Oh
kǎi: Shéi yě zài zuò yīgè kàn lái shǎ shǎ de mèng
shéi de xīnshì yěshì wéiwéi suān de wéiwéi suān de
shéi yě zài xúnzhǎo mǒu gè xiǎo xiǎo de yǔzhòu
yuán: Shéi yě huì zài zhège shìjiè yǒuxiē shīzhòng
shéi de húsīluànxiǎng yě méi rén dǒng yě méi rén dǒng
shéi cái huì shì wǒ xiǎng shǒuhù de xiǎoyǔzhòu
hé:Wow baby Wow baby
xǐ: Nǐ hái zài nǎlǐ piāoliú zài nǎge lùkǒu
wǒ tīng de zhè yī shǒu gē nǐ yǒu méiyǒu tīngguò
hé:Wow baby Wow baby
kǎi: Dāng wǒ nǔlì zài tiānkōng shèngkāi yī chǎng měilì de yānhuǒ
nǐ de yǎn lǐ huì bù huì yǒu huāhuǒ zài shǎnshuò
xǐ: Shéi yě zài zuò yīgè kàn lái shǎ shǎ de mèng
yuán: Shéi de xīnshì yěshì wéiwéi suān de
kǎi: Shéi yě zài xúnzhǎo mǒu gè xiǎo xiǎo de yǔzhòu
hé: Shéi yě huì zài zhège shìjiè yǒuxiē shīzhòng
shéi de húsīluànxiǎng yě méi rén dǒng yě méi rén dǒng
shéi cái huì shì wǒ xiǎng shǒuhù de xiǎoyǔzhòu
shì nǐ shì nǐ yīdìng shì nǐ
shì nǐ shì nǐ zhēn de shì nǐ
shì nǐ shì nǐ rúguǒ shì nǐ
ràng wǒ kàn dào ràng wǒ yù dào nǐPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/La-Em-TFBoys/ZW78OCFA.html
Nghe & tải nhạc 是你 / Là Em - TFBoys | GetLinkAZ MP3, 是你 / Là Em, TFBoys KARRY:( Tôi vẫn luôn tin rằng Ở 1 góc nào đó trên thế giới này Sé có 1 vũ... | Tải download 320 nhạc chờ 是你 / La Em,TFBoys Download ZW78OCFA 是你 / Là Em - TFBoys | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2