- Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Đăng bởi: barbiediamond

Get link vip Mp3 IWA6D7B9 - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát
- Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
- Nam Mô Phật , Nam Mô Pháp , Nam Mô Tăng
- Bá Thiên Vạn Ức Phật , Hằng Hà Sa Số Phật , Vô Lượng Công Đức Phật . Phật cáo A-Nan Ngôn , Thử Kinh Đại Thánh , Năng Cứu Ngục Tù , Năng Cứu Trọng Bịnh , Năng Cứu Tam Tai, Bá Nạn Khổ . Nhược Hữu Nhơn Tụng Đắc Nhất Thiên Biến , Nhất Thân Ly Khổ Nạn , Tụng Đắc Nhất Vạn Biến , Hiệp Gia Ly Khổ Nạn . Nam Mô Phật Lực Oai , Nam Mô Phật Lực Hộ . Sử Nhân Vô Ác Tâm , Lịnh Nhân Thân Đắc Hộ . Hồi Quang Bồ Tát , Hồi Thiện Bồ Tát , A Nậu Đại Thiên Vương Chánh Điện Bồ Tát . Ma Kheo Ma Kheo , Thanh Tịnh Tỳ Kheo , Quan Sự Đắc Tấn , Tụng Sự Đắc Ưu . Chư Đại Bồ Tát , Ngũ Bá A-La-Hán Cứu Độ Đệ Tử và tất cả chúng sanh , nhứt thân ly khổ nạn
- Tự Ngôn Quán Thế Âm ,Anh Lạc Bất Tu Giải, Cần Đọc Bá Thiên Vạn Biến , Tai Nạn Tự Nhiên Đắc Giải Thoát . Tín Thọ Phụng Hành . Tức thuyết chân ngôn viết : Ly Bà Ly Bà Đế , Cầu Ha Cầu Ha Đế ,Đà La Ni Đế ,Ni Ha La Đế , Tì Lê Nê Đế , Ma Ha Dà Đế , Chơn Lăng Càng Đế , Ta Bà Ha (3 lần)Play or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Kinh-Quan-The-Am-Bo-Tat-Bach-Y-Than-Chu/IWA6D7B9.html
Nghe & tải nhạc Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát - Bạch Y Thần Chú | GetLinkAZ MP3, Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát, Bạch Y Thần Chú - Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát... | Tải download 320 nhạc chờ Kinh Quan The Am Bo Tat,Bach Y Than Chu Download IWA6D7B9 Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát - Bạch Y Thần Chú | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2