Album: J世纪/ Jeneration (CD1) | 温柔先收起来 假笑先关起来 象背上摇摇摆摆 积在锁骨的汗 湿了一块 大太阳狠狠地来 眼睛快睁不开 眼前一片花白 断掉文明世界的消息 暂停还没搞定的难题 忘记打道回府的日期 温柔先收起来... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Đài Loan

Get link vip Mp3 ZW6IA6FC - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát 金三角/ Kim Tam Giác
温柔先收起来
假笑先关起来
象背上摇摇摆摆
积在锁骨的汗 湿了一块
大太阳狠狠地来
眼睛快睁不开 眼前一片花白
断掉文明世界的消息
暂停还没搞定的难题
忘记打道回府的日期
温柔先收起来 人之初性本坏
假笑先关起来 谁都不必甩
闹钟先藏起来 撒野的姿态
忍耐先锁起来 我有免死金牌
逃避罗哩八唆的规矩
颠覆聪明懂事的道理
赦免未曾丢开的压抑
把自己隐藏起来
想发呆就发呆 想high想high
金三角容许使坏
河床长满青苔 谁都别想过来
断掉文明世界的消息
暂停还没搞定的难题
忘记打道回府的日期
温柔先收起来 人之初性本坏
假笑先关起来 谁都不必甩
闹钟先藏起来 撒野的姿态
忍耐先锁起来 我有免死金牌
逃避罗哩八唆的规矩
颠覆聪明懂事的道理
赦免未曾丢开的压抑
不想面对压力 对不起
反对所有建议 谢谢你
面对原始的自己 没忘记
没有人能放弃 不要怀疑
不要怀疑
不要怀疑 不要怀疑 不要怀疑
温柔先收起来
假笑先关起来
闹钟先藏起来
忍耐先锁起来
温柔先收起来 人之初性本坏
假笑先关起来 金三角尽管坏
闹钟先藏起来 撒野的姿态
忍耐先锁起来 我有免死金牌
断掉文明世界的消息
暂停还没搞定的难题
忘记打道回府的日期Play or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Kim-Tam-Giac-Thai-Y-Lam/ZW6IA6FC.html
Nghe & tải nhạc 金三角/ Kim Tam Giác - Thái Y Lâm | GetLinkAZ MP3, 金三角/ Kim Tam Giác, Thái Y Lâm 温柔先收起来 假笑先关起来 象背上摇摇摆摆 积在锁骨的汗 湿了一块 大太阳狠狠地来 眼睛快睁不开 眼前一片花白 断掉文明世界的消息 暂停还没搞定的难题 忘记打道回府的日期 温柔先收起来... | Tải download 320 nhạc chờ 金三角/ Kim Tam Giac,Thai Y Lam Download ZW6IA6FC 金三角/ Kim Tam Giác - Thái Y Lâm | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2