Album: Không Có Ngoại Lệ / 没有意外 (Single) | Không có ngoại lệ Lời:Thái Từ Khôn Nhạc: Lâm Hựu Gia Yè yǐjīng màn man... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

Get link vip Mp3 ZWA879CB - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Không Có Ngoại Lệ / 没有意外
Không có ngoại lệ
Lời:Thái Từ Khôn
Nhạc: Lâm Hựu Gia

Yè yǐjīng màn man de dìao xìalái
Yùelìang duǒ qǐlái xiǎng zhǎo xīngxīng tìdài
Xiǎo wángzǐ yě chāi xìale húanggùan
Xiǎngnìan yǒngshàng lái ān ānjìng jìng kàn zhǐhúan

Woo dìao xìalái
Hái láibují ài yě láibují gùai
Shúi chuǎng jìn shēngmìng yòu líkāi
Woo dìao xìalái

Háishì ỳiwài
Bù zhēngqì de méi néng wàngjì nǐ de hùai
Kěxí hòulái zài yě meiyó̌ule hòulái
Zěnme rěnnài
Meiyó̌u ỳiwài
Wǒ zhǐ táobì zài wǒ fēngbì de wǔtái
Nǐ zài shúi de húai lǐ sājiāo bèi chǒng hùai
Yǐ yào bù húilái de ài

Yè yǐjīng màn man de dìao xìalái
Zhǐshì rén bùzài
Lían shíjiān yě zǒu bùkùai
Yīgèrén shēnghúo běn shì chángtài
Zì dùi zì dúbái shùi qían fā hùi dāi kě mèng lǐ zǒng yǒu gè nǚhái

Woo dìao xìalái
Hái láibují ài yě láibují gùai
Shúi chuǎng jìn shēngmìng yòu líkāi
Woo dìao xìalái

Háishì ỳiwài
Bù zhēngqì de méi néng wàngjì nǐ de hùai
Kěxí hòulái zài yě meiyó̌ule hòulái
Zěnme rěnnài
Meiyó̌u ỳiwài
Yě xǔkě yǒu kě wú shì wǒ de cúnzài
Nǐ cóng bùzài wǒ běn gāi yǒu de wèilái
Zhǐ shèng xìa hēibái hēi

Bì shàng shuāng yǎn nǐ què zài páihúai
Yǐ bùnéng chóng lái
Zài yōng nǐ rù húai

Meiyó̌u ỳiwài
Gùshì jìan xíng jìan yuǎn meiyó̌ule dùibái
Bù dǎrǎo de gùoqù gāi zěnme jiě kāi
Háishì ỳiwài
Meiyó̌u ỳi wài
Quò dé zěnyàng nǐ shuō bu hǎo yě bù hùai
Háishì wàngzhe nǐ de ài

Yè yǐjīng màn man de dìao xìalái
Yùelìang duǒ qǐlái lían xīngxīng dōu bùzài
Bùzài
Bùzài
BùzàiPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Khong-Co-Ngoai-Le-Thai-Tu-Khon/ZWA879CB.html
Nghe & tải nhạc Không Có Ngoại Lệ / 没有意外 - Thái Từ Khôn | GetLinkAZ MP3, Không Có Ngoại Lệ / 没有意外, Thái Từ Khôn Không có ngoại lệ Lời:Thái Từ Khôn Nhạc: Lâm Hựu Gia Yè yǐjīng màn man... | Tải download 320 nhạc chờ Khong Co Ngoai Le / 没有意外,Thai Tu Khon Download ZWA879CB Không Có Ngoại Lệ / 没有意外 - Thái Từ Khôn | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2