Album: Hạ Sơn / 下山 (Single) | yào xiǎng lìan jìu júeshì wǔgōng jìu yào rěnshòu chángrén nán rěnshòu de tòng shīfù... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

Get link vip Mp3 ZWAFDIUF - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Hạ Sơn / 下山
yào xiǎng lìan jìu júeshì wǔgōng
jìu yào rěnshòu chángrén nán rěnshòu de tòng
shīfù xǐhuān hē de chá jìaozùo wū lóng
yīfú ài chuān zhōnggúo hóng (hēi shīfù)
wúlùn shì yánxìa hùo hándōng
wǒ dū hěn xìangwǎng shānmén wài de tiānkōng
hái zài nánfāng děng wǒ xìashān de wǒ
de rén jìao xiǎo lùo
wǒ zuǒshǒu yīshì tàijí quán
yòushǒu yī jìan cìshēn qían
sǎo tuǐ zhè zhāo jìao qīng xuě
pò qīnggōng fēi yàn
wǒ qí jīn ỳi mài lì pò tiān
yīshēn zhèngqì dàng rénjiān
chúbào'ānlíang wǒ xīnyùan
lǎo shīfù zàijìan

yào xiǎng lìan jìu júeshì wǔgōng
jìu yào rěnshòu chángrén nán rěnshòu de tòng
shīfù xǐhuān hē de chá jìaozùo wū lóng
yīfú ài chuān zhōnggúo hóng (shīfù)
wúlùn shì yánxìa hùo hándōng
wǒ dū hěn xìangwǎng shānmén wài de tiānkōng
hái zài nánfāng děng wǒ xìashān de wǒ
de rén jìao xiǎo lùo (lái)
wǒ zuǒshǒu yīshì tàijí quán
yòushǒu yī jìan cìshēn qían
sǎo tuǐ zhè zhāo jìao qīng xuě
pò qīnggōng fēi yàn
wǒ qí jīn ỳi mài lì pò tiān
yīshēn zhèngqì dàng rénjiān
chúbào'ānlíang wǒ xīnyùan
lǎo shīfù zàijìan
(rén fǎ de ~dì fǎ tiān ~tiān fǎ dào ~dào fǎ zī rán shī.. Shīfù, shénme shì zī rán)
wǒ zuǒshǒu yīshì tàijí quán
yòushǒu yī jìan cìshēn qían
sǎo tuǐ zhè zhāo jìao qīng xuě
pò qīnggōng fēi yàn
wǒ qí jīn ỳi mài lì pò tiān
yīshēn zhèngqì dàng rénjiān
chúbào'ānlíang wǒ xīnyùan
lǎo shīfù zàijìanPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Ha-Son-Yeu-Bat-Yeu-Mai-Thai/ZWAFDIUF.html
Nghe & tải nhạc Hạ Sơn / 下山 - Yếu Bất Yếu Mãi Thái | GetLinkAZ MP3, Hạ Sơn / 下山, Yếu Bất Yếu Mãi Thái yào xiǎng lìan jìu júeshì wǔgōng jìu yào rěnshòu chángrén nán rěnshòu de tòng shīfù... | Tải download 320 nhạc chờ Ha Son / 下山,Yeu Bat Yeu Mai Thai Download ZWAFDIUF Hạ Sơn / 下山 - Yếu Bất Yếu Mãi Thái | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2