Album: 第四张 / The Fourth / Thứ Tư | 走在街对面的男生有点特别 帅帅的 一个人看橱窗 叼着香烟 我靠近一点点 再一点点 想看清楚一点点 阳光有点刺眼 接着他拿起电话开始跟谁聊天 咦奇怪... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc, Pop

Get link vip Mp3 ZW6BC6WD - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Giới Tính Không Rõ Ràng / 性别不明
走在街对面的男生有点特别
帅帅的 一个人看橱窗 叼着香烟
我靠近一点点 再一点点
想看清楚一点点 阳光有点刺眼
接着他拿起电话开始跟谁聊天
咦奇怪 他的声音怎么会是女生
这时忽然一个女孩走到她的身后
悄悄捂住了她的双眼
她们相拥 逛着街
脸上的笑容很甜
甜过全世界

如果你真的相信自己的感觉
不要害怕勇敢积极地去面对
爱有很多种 都很坚决
都会相互体恤
她们也会携手面对一切
如果你真的坚持自己的感觉
不要犹豫 勇敢积极地去实现
爱有很多种 犹豫不决
不是该有的表现
她们也会携手面对时间

是不是风雨过去之后就是晴天
是不是真情实意最后都能实现
要勇敢一点点 再一点点
微笑再多一点点说好没有终点
是不是刺耳的话就能让你妥协
是不是有些阻碍就能击败誓言
如果真爱的那个人能够陪在身边
什么都不管 直到永远

我相信你 会了解
当泪水离开双眼 就看见她的脸

如果你真的相信自己的感觉
不要害怕勇敢积极地去面对
爱有很多种 都很坚决
都会相互体恤
她们也会携手面对一切
如果你真的坚持自己的感觉
不要犹豫 勇敢积极地去实现
爱有很多种 犹豫不决
不是该有的表现
她们也会携手面对时间
如果你真的相信自己的感觉
不要害怕勇敢积极地去面对
爱有很多种 都很坚决
都会相互体恤
她们也会携手面对一切
如果你真的坚持自己的感觉
不要犹豫 勇敢积极地去实现
爱有很多种 犹豫不决
不是该有的表现
她们也会携手面对时间***

zǒu zài jiē dùi mìan de nán shēng yǒu diǎn tè bíe
shùai shùai de yī gè rén kàn chú chuāng diāo zhe xiāng yān
wǒ kào jìn yī diǎn diǎn zài yī diǎn diǎn
xiǎng kàn qīng chǔ yī diǎn diǎn yáng guāng yǒu diǎn cì yǎn
jiē zhe tā ná qǐ dìan hùa kāi shǐ gēn shúi líao tiān
ýi qí gùai tā de shēng yīn zěn me hùi shì nǚ shēng
zhè shí hū rán yī gè nǚ hái zǒu dào tā de shēn hòu
qiāo qiāo wǔ zhù le tā de shuāng yǎn
tā men xìang yōng gùang zhe jiē
liǎn shàng de xìao róng hěn tían
tían gùo quán shì jìe

rú guǒ nǐ zhēn de xìang xìn zì jǐ de gǎn jìao
bú yào hài pà yǒng gǎn jī jí dì qù mìan dùi
ài yǒu hěn duō zhǒng dōu hěn jiān júe
dōu hùi xìang hù tǐ xù
tā men yě hùi xíe shǒu mìan dùi yī qiē
rú guǒ nǐ zhēn de jiān chí zì jǐ de gǎn jìao
bú yào yóu ỳu yǒng gǎn jī jí dì qù shí xìan
ài yǒu hěn duō zhǒng yóu ỳu bú júe
bú shì gāi yǒu de biǎo xìan
tā men yě hùi xíe shǒu mìan dùi shí jiān

shì bú shì fēng yǔ gùo qù zhī hòu jìu shì qíng tiān
shì bú shì zhēn qíng shí ỳi zùi hòu dōu néng shí xìan
yào yǒng gǎn yī diǎn diǎn zài yī diǎn diǎn
wēi xìao zài duō yī diǎn diǎn shuō hǎo méi yǒu zhōng diǎn
shì bú shì cì ěr de hùa jìu néng ràng nǐ tuǒ xíe
shì bú shì yǒu xiē zǔ ài jìu néng jī bài shì yán
rú guǒ zhēn ài de nà gè rén néng gòu péi zài shēn biān
shí me dōu bú guǎn zhí dào yǒng yuǎn

wǒ xìang xìn nǐ hùi le jiě
dāng lèi shuǐ lí kāi shuāng yǎn jìu kàn jìan tā de liǎn

rú guǒ nǐ zhēn de xìang xìn zì jǐ de gǎn jìao
bú yào hài pà yǒng gǎn jī jí dì qù mìan dùi
ài yǒu hěn duō zhǒng dōu hěn jiān júe
dōu hùi xìang hù tǐ xù
tā men yě hùi xíe shǒu mìan dùi yī qiē
rú guǒ nǐ zhēn de jiān chí zì jǐ de gǎn jìao
bú yào yóu ỳu yǒng gǎn jī jí dì qù shí xìan
ài yǒu hěn duō zhǒng yóu ỳu bú júe
bú shì gāi yǒu de biǎo xìan
tā men yě hùi xíe shǒu mìan dùi shí jiān
rú guǒ nǐ zhēn de xìang xìn zì jǐ de gǎn jìao
bú yào hài pà yǒng gǎn jī jí dì qù mìan dùi
ài yǒu hěn duō zhǒng dōu hěn jiān júe
dōu hùi xìang hù tǐ xù
tā men yě hùi xíe shǒu mìan dùi yī qiē
rú guǒ nǐ zhēn de jiān chí zì jǐ de gǎn jìao
bú yào yóu ỳu yǒng gǎn jī jí dì qù shí xìan
ài yǒu hěn duō zhǒng yóu ỳu bú júe
bú shì gāi yǒu de biǎo xìan
tā men yě hùi xíe shǒu mìan dùi shí jiānPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Gioi-Tinh-Khong-Ro-Rang-A-Tieu/ZW6BC6WD.html
Nghe & tải nhạc Giới Tính Không Rõ Ràng / 性别不明 - A Tiễu | GetLinkAZ MP3, Giới Tính Không Rõ Ràng / 性别不明, A Tiễu 走在街对面的男生有点特别 帅帅的 一个人看橱窗 叼着香烟 我靠近一点点 再一点点 想看清楚一点点 阳光有点刺眼 接着他拿起电话开始跟谁聊天 咦奇怪... | Tải download 320 nhạc chờ Gioi Tinh Khong Ro Rang / 性别不明,A Tieu Download ZW6BC6WD Giới Tính Không Rõ Ràng / 性别不明 - A Tiễu | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2