Zhè yī lùshàng zǒu zǒu tíng tíng shùnzhe shàonían piāolíu de hénjī mài chū... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Đăng bởi: User.UEEZ0DFE

Get link vip Mp3 ZW9B08D0 - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát 起风了 (Gió nổi lên rồi)
Zhè yī lùshàng zǒu zǒu tíng tíng shùnzhe shàonían piāolíu de hénjī
mài chū chēzhàn de qían yīkè jìng yǒuxiē youýù
bùjīn xìao zhè jìn xiāngqíng qìe réng wú kě bìmiǎn
ér zhǎngyě de tiān yījìu zhème nuǎn fēngchuī qǐle cóngqían
cóngqían chū shì zhè shìjiān wànbān líulían kànzhe tiānbiān shì zài yǎnqían
yě gānyùan fùtāngdǎohuǒ qù zǒu tā yībìan
rújīn zǒugùo zhè shìjiān wànbān líulían fāngùo suiyùè bùtóng cè liǎn
cùo bùjí fáng chuǎngrù nǐ de xiaoyà́n
wǒ céng nán zìbá ýu shìjìe zhī dà yě chénnì ýu qízhōng mènghùa
bùdé zhēn jiǎ bù zùo zhēngzhá bù jù xìaohùa
wǒ céng jiāng qīngchūn fānyǒng chéng tā yě céng zhǐ jiān dànchū shèngxìa
xīn zhī suǒ dòng qiě jìu suiyúán qù ba
nìzhe guāng xíngzǒu rèn fēngchuī yǔ dǎ

duǎn duǎn de lù zǒu zǒu tíng tíng yěyǒule jǐ fēn de jùlí
bùzhī fǔmō de shì gùshì háishì dùan xīnqíng
yěxǔ qídài de bùgùo shì yǔ shíjiān wèi dí
zàicì kàn dào nǐ wēi líang chénguāng lǐ xìao de hěn tíanmì
cóngqían chū shì zhè shìjiān wànbān líulían kànzhe tiānbiān shì zài yǎnqían
yě gānyùan fùtāngdǎohuǒ qù zǒu tā yībìan
rújīn zǒugùo zhè shìjiān wànbān líulían fāngùo suiyùè bùtóng cè liǎn
cùo bùjí fáng chuǎngrù nǐ de xiaoyà́n
wǒ céng nán zìbá ýu shìjìe zhī dà yě chénnì ýu qízhōng mènghùa bùdé zhēn jiǎ bù zùo zhēngzhá bù jù xìaohùa
wǒ céng jiāng qīngchūn fānyǒng chéng tā yě céng zhǐ jiān dànchū shèngxìa xīn zhī suǒ dòng qiě jìu súi yúan qù ba

wǎn fēngchuī qǐ nǐ bìn jiān de bái fà fǔ píng huíyì líu xìa de bā
nǐ de yǎnzhōng míng'àn jiāo zá yīxìao shēnghuā
mùsè zhē zhù nǐ pánshān de bùfá zǒu jìn chúang tóu cáng qǐ de hùa
hùa zhōng de nǐ dīzhe tóu shuōhùa
wǒ réng gǎntàn ýu shìjìe zhī dà yě chénzùi ýu er shí qínghùa
bù shèng zhēn jiǎ bù zùo zhēngzhá wúwèi xìaohùa
wǒ zhōng jiāng qīngchūn hái gěile tā líantóng zhǐ jiān dànchū de shèngxìa
xīn zhī suǒ dòng jìu súi fēng qùle
yǐ ài zhī míng nǐ húan yùanỳi maPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Gio-noi-len-roi-Mua-ot-can-mua-ca-cuong/ZW9B08D0.html
Nghe & tải nhạc 起风了 (Gió nổi lên rồi) - 买辣椒也用券 ( Mua ớt cần mua cả cuống) | GetLinkAZ MP3, 起风了 (Gió nổi lên rồi), 买辣椒也用券 ( Mua ớt cần mua cả cuống) Zhè yī lùshàng zǒu zǒu tíng tíng shùnzhe shàonían piāolíu de hénjī mài chū... | Tải download 320 nhạc chờ 起风了 (Gio noi len roi),买辣椒也用券 ( Mua ot can mua ca cuong) Download ZW9B08D0 起风了 (Gió nổi lên rồi) - 买辣椒也用券 ( Mua ớt cần mua cả cuống) | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2