Album: Em Muốn Ăn Thịt / 我要吃肉肉 | Wǒ ài chī pú táo kě wǒ bù tǔ pú táo pí Wèi shén me fū qī fèi pìan lǐ méi yǒu... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

Get link vip Mp3 ZW9D6O0B - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Em Muốn Ăn Thịt / 我要吃肉肉
Wǒ ài chī pú táo kě wǒ bù tǔ pú táo pí
Wèi shén me fū qī fèi pìan lǐ méi yǒu fū qī
Xiǎng pò tóu xiǎng bù chū yúan yīn
Jìu xìang méi yǒu dào lǐ de ài qíng

Wǒ zhǐ xiǎng zhái zài jiā lǐ dī tóu wán yóu xì
Nǐ què zài jìan shēn fáng lǐ qǐ dòng pǎo bù jī
Nǐ shuō wǒ tài ròu xū yào shòu yī shòu
Kě wǒ jìu shì měi tiān dū chī bù gòu

Bù guǎn wǒ yào chī ròu ròu jìu yào chī ròu ròu
Chī bǎo cái yǒu lì qì hé nǐ gùang bìan zhè dì qíu
Nǐ bíe xían wǒ tài zhòng yào xían wǒ tài shòu
Wǒ jìu hùi gěi nǐ xiǎng yào de wēn róu

Wǒ bù guǎn wǒ yào chī ròu ròu jìu yào chī ròu ròu
Wǒ xǐ huān zhè yàng bèi ài zhe ài zhe de gǎn shòu
Wǒ bù yòng xiǎng tài duō zǒu zài nǐ shēn hòu
Yǒng yǒu xìng fú làng màn de yǔ zhòu

Wǒ zhǐ xiǎng zhái zài jiā lǐ dī tóu wán yóu xì
Nǐ què zài jìan shēn fáng lǐ qǐ dòng pǎo bù jī
Nǐ shuō wǒ tài ròu xū yào shòu yī shòu
Kě wǒ jìu shì měi tiān dū chī bù gòu

Bù guǎn wǒ yào chī ròu ròu jìu yào chī ròu ròu
Chī bǎo cái yǒu lì qì hé nǐ gùang bìan zhè dì qíu
Nǐ bíe xían wǒ tài zhòng yào xían wǒ tài shòu
Wǒ jìu hùi gěi nǐ xiǎng yào de wēn róu

Wǒ bù guǎn wǒ yào chī ròu ròu jìu yào chī ròu ròu
Wǒ xǐ huān zhè yàng bèi ài zhe ài zhe de gǎn shòu
Wǒ bù yòng xiǎng tài duō zǒu zài nǐ shēn hòu
Yǒng yǒu xìng fú làng màn de yǔ zhòu

Bù guǎn wǒ yào chī ròu ròu jìu yào chī ròu ròu
Chī bǎo cái yǒu lì qì hé nǐ gùang bìan zhè dì qíu
Nǐ bíe xían wǒ tài zhòng yào xían wǒ tài shòu
Wǒ jìu hùi gěi nǐ xiǎng yào de wēn róu

Wǒ bù guǎn wǒ yào chī ròu ròu jìu yào chī ròu ròu
Wǒ xǐ huān zhè yàng bèi ài zhe ài zhe de gǎn shòu
Wǒ bù yòng xiǎng tài duō zǒu zài nǐ shēn hòu
Yǒng yǒu xìng fú làng màn de yǔ zhòuPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Em-Muon-An-Thit-Ha-Man-Dinh/ZW9D6O0B.html
Nghe & tải nhạc Em Muốn Ăn Thịt / 我要吃肉肉 - Hà Mạn Đình | GetLinkAZ MP3, Em Muốn Ăn Thịt / 我要吃肉肉, Hà Mạn Đình Wǒ ài chī pú táo kě wǒ bù tǔ pú táo pí Wèi shén me fū qī fèi pìan lǐ méi yǒu... | Tải download 320 nhạc chờ Em Muon An Thit / 我要吃肉肉,Ha Man Dinh Download ZW9D6O0B Em Muốn Ăn Thịt / 我要吃肉肉 - Hà Mạn Đình | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2