Album: Em Bằng Lòng Làm Một Người Bình Thường Ở Bên Cạnh Anh / 我愿意平凡的陪在你身旁 | Zhǎng dé chǒu húo de jiǔ zhǎng dé shùai lǎo de kùai wǒ nìngyùan dāng yīgè... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

Get link vip Mp3 ZWACCF8E - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Em Bằng Lòng Làm Một Người Bình Thường Ở Bên Cạnh Anh / 我愿意平凡的陪在你身旁
zhǎngde chǒu húo de jiǔ

zhǎngde shùai lǎo de kùai

wǒ nìngyùan dāng ýigè chǒubāgùai jījí yòu kěài

zhǎngde chǒu húo de jiǔ

zhǎngde pàng rìzi wàng

wǒ nìngyùan zùo ýigè píngfán de rén péi zài nǐ shēnpáng

wǒ nìngyùan zùo ýigè píngfán de rén péi zài nǐ shēnpáng

dàxīn wén yòu bàozhà le

shéi yòu dēngshàng le dayà̌zhītáng

māma chǎo de fàn zhēnxiāng

guǎn tā chīwán hùibuhùi pàng

wǒ zhàn zài shānpō shàng

yōuzāiyōuzāi xìangxìa wàng

wǒ shì zùidà de taiyàng

zhǐguǎn bǎ nǐ zhàolìang

zhǎngde chǒu húo de jiǔ

zhǎngde shùai lǎo de kùai

wǒ nìngyùan dāng ýigè chǒubāgùai jījí yòu kěài

zhǎngde chǒu húo de jiǔ

zhǎngde pàng rìzi wàng

wǒ nìngyùan zùo ýigè píngfán de rén péi zài nǐ shēnpáng

wǒ nìngyùan zùo ýigè píngfán de rén péi zài nǐ shēnpáng

wū dādā dādā dādā dādā dādā

wū dādā dādā dādā dādā dādā

wū dādā dādā dādā dādā dādā

wū dādā dādā dādā dādā dādā

wǒ búshi meiyó̌u mèngxiǎng

zhǐshì mèngxiǎng tài kúangwàng

nà jìu húo zài dāngxìa

ỳidiǎndiǎn bìande qíangdà

nǐ zhùzài wǒxīn shàng

zhī shǔýu nǐde bìfēnggǎng

nǐ shì duýìwúèr de rén

zhēngùi qiě shànlíang

zhǎngde chǒu húo de jiǔ

zhǎngde shùai lǎo de kùai

wǒ nìngyùan dāng ýigè chǒubāgùai jījí yòu kěài

zhǎngde chǒu húo de jiǔ

zhǎngde pàng rìzi wàng

wǒ nìngyùan zùo ýigè píngfán de rén péi zài nǐ shēnpáng

wǒ nìngyùan zùo ýigè píngfán de rén péi zài nǐ shēnpáng

nà hū kěài de rén

hū wū píngfán de rén

hū wū duýìwúèr de rén

hū wū àinǐ de rénPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Em-Bang-Long-Lam-Mot-Nguoi-Binh-Thuong-O-Ben-Canh-Anh-Vuong-That-That/ZWACCF8E.html
Nghe & tải nhạc Em Bằng Lòng Làm Một Người Bình Thường Ở Bên Cạnh Anh / 我愿意平凡的陪在你身旁 - Vương Thất Thất | GetLinkAZ MP3, Em Bằng Lòng Làm Một Người Bình Thường Ở Bên Cạnh Anh / 我愿意平凡的陪在你身旁, Vương Thất Thất Zhǎng dé chǒu húo de jiǔ zhǎng dé shùai lǎo de kùai wǒ nìngyùan dāng yīgè... | Tải download 320 nhạc chờ Em Bang Long Lam Mot Nguoi Binh Thuong O Ben Canh Anh / 我愿意平凡的陪在你身旁,Vuong That That Download ZWACCF8E Em Bằng Lòng Làm Một Người Bình Thường Ở Bên Cạnh Anh / 我愿意平凡的陪在你身旁 - Vương Thất Thất | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2