Album: Đưa Em Đi Du Lịch / 帶你去旅行 | Jīntiān zhuāng lìng rén tèbíe zhāo mí Oh wǒ shuō baby Chū ménqían hùan shàng... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

Get link vip Mp3 ZW9D69W6 - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Đưa Em Đi Du Lịch / 帶你去旅行
Jīntiān zhuāng lìng rén tèbíe zhāo mí
Oh wǒ shuō baby
Chū ménqían hùan shàng xīn de xīnqíng
Oh wǒ de lady
Nǐ xǐhuān yǒu xiǎo qíngxù
Xìang qíngtiān de wūýun
Tóufà zhǎng jìanshì duǎn de jīngqí
Biǎoqíng fēngfù lìng rén zháomí
Nǐ de yīqìe wǒ dū hàoqí xìang mìmì
Ānquán dài xì hǎo dài nǐ qù lǚxíng
Chuāngùo fēng hé yǔ

Wǒ xiǎng yào dài nǐ qù làngmàn de tǔ'ěrqí
Ránhòu yīqǐ qù dōngjīng hé bālí
Qíshí wǒ tèbíe xǐhuān mài'āmì
Hé yǒu hēirén de lùoshānjī
Qíshí qīn'ài de nǐ bùbì tàigùo jīngqí
Yīqǐ qù fánhúa de shàng huǎ hé běijīng
Hái yǒu ýunnán de dàlǐ bǎolíuzhe huíyì
Zheyà̀ng cái yǒuyìyì

Jīntiān zhuāng lìng rén tèbíe zhāo mí
Oh wǒ shuō baby
Chū ménqían hùan shàng xīn de xīnqíng
Oh wǒ de lady
Nǐ xǐhuān yǒu xiǎo qíngxù
Xìang qíngtiān de wūýun
Tóufà zhǎng jìanshì duǎn de jīngqí
Biǎoqíng fēngfù lìng rén zháomí
Nǐ de yīqìe wǒ dū hàoqí xìang mìmì
Ānquán dài xì hǎo dài nǐ qù lǚxíng
Chuāngùo fēng hé yǔ

Wǒ xiǎng yào dài nǐ qù làngmàn de tǔ'ěrqí
Ránhòu yīqǐ qù dōngjīng hé bālí
Qíshí wǒ tèbíe xǐhuān mài'āmì
Hé yǒu hēirén de lùoshānjī
Qíshí qīn'ài de nǐ bùbì tàigùo jīngqí
Yīqǐ qù fánhúa de shàng huǎ hé běijīng
Hái yǒu ýunnán de dàlǐ bǎolíuzhe huíyì
Zheyà̀ng cái yǒuyìyì

Wǒ xiǎng yào dài nǐ qù làngmàn de tǔ'ěrqí
Ránhòu yīqǐ qù dōngjīng hé bālí
Qíshí wǒ tèbíe xǐhuān mài'āmì
Hé yǒu hēirén de lùoshānjī
Qíshí qīn'ài de nǐ bùbì tàigùo jīngqí
Yīqǐ qù fánhúa de shàng huǎ hé běijīng
Hái yǒu ýunnán de dàlǐ bǎolíuzhe huíyì
Zheyà̀ng cái yǒuyìyìPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Dua-Em-Di-Du-Lich-Hieu-Truong/ZW9D69W6.html
Nghe & tải nhạc Đưa Em Đi Du Lịch / 帶你去旅行 - Hiệu Trưởng | GetLinkAZ MP3, Đưa Em Đi Du Lịch / 帶你去旅行, Hiệu Trưởng Jīntiān zhuāng lìng rén tèbíe zhāo mí Oh wǒ shuō baby Chū ménqían hùan shàng... | Tải download 320 nhạc chờ Dua Em Di Du Lich / 帶你去旅行,Hieu Truong Download ZW9D69W6 Đưa Em Đi Du Lịch / 帶你去旅行 - Hiệu Trưởng | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2