Album: Đợi Anh Tỏ Tình / 等你表白 | Yī bìan liǎng bìan sān bìan sì bìan wǔ bìan lìu bìan Bǎ nǐ de míng zì zài... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

Get link vip Mp3 ZW9D6O0A - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Đợi Anh Tỏ Tình / 等你表白
Yī bìan liǎng bìan sān bìan sì bìan wǔ bìan lìu bìan
Bǎ nǐ de míng zì zài wǒ xīn dǐ mò nìan
Shōu cáng yī jìan liǎng jìan sān jìan sì jìan wǔ jìan lìu jìan
Nǐ de zhōu biān wǒ dū cáng zài zhěn biān

Jìan gùo yī mìan liǎng mìan sān mìan sì mìan wǔ mìan lìu mìan
Jǐ mìan zhī yúan què ràng wǒ hǎo húai nìan
Hái yǒu yī nían liǎng nían sān nían sì nían wǔ nían lìu nían
Wǒ hái yǒu shí jiān zhèng míng ài nǐ bù bìan

Jìu zhè yàng kàn zhe nǐ jìu zhè yàng tīng zhe nǐ
Zhè yàng děng zhe nǐ hùan xiǎng zhe hé nǐ zài yī qǐ
Zùi yuǎn de jù lí yòng lái xíng róng wǒ hé nǐ
Wǒ gāi wàng jì nǐ hái shì gāi yǒng gǎn zǒu xìa qù

Nǐ kàn a nǐ tīng a nǐ hùi ma
Xiǎng dào wǒ zài zhè lǐ
Wèi nǐ zài huī shǒu a gāo chàng a
Měi yī cì wǒ men de yuē hùi jìu xìang yī bēi mì táo shuǐ

Seem seem VC nǐ líu rù wǒ de tǐ nèi
Wǒ xuǎn zé dùi nǐ de wèi lái hé jiā tíng yī qǐ fù zé
Nǐ zài wǒ de xīn lǐ diǎn le yī bǎ huǒ huǒ shāo de zhí zhúo
Wǒ shāo de zhí dé wǒ shāo de bù yóu zì zhǔ de diū le hún pò a

Zhè yòu shì yī zhǒng shén me shén me yàng de ài qíng
Wǒ yǒu diǎn xiǎng nǐ liǎo bù guǎn duō máng zài máng dou hùi yǒu kòng
Suī rán nǐ fēi zài tiān kōng dàn wǒ de sī nìan shì fēng
Měi dāng nǐ de yǔ yīn wǒ tīng hǎo jǐ bìan

Húi fù cháng xiě hěn zhǎng de yī dùan
Zǒng xī wàng yǒu xīn xiāo xī shì nǐ
Jí shǐ yóu xì lǐ yě hùi tìao chū lái dìan jì
Zǒng shì tǎn tè bù ān hài pà nǐ de shēn biān ya

Yǒu rén xìang nǐ kào jìn pà nǐ kàn chuān jiǎ zhuāng bù zài ỳi
Gěi nǐ zhùang wǒ de xiōng táng tiē jìn nǐ wǒ xīn zàng
Bào gùo nǐ de yī shang bù shě dé xǐ dú tè de xiāng
Jìu ràng wǒ zhèng shì zùo nǐ de Lady

Cóng cǐ bù zài xiǎo xīn ỳi ỳi zhè yī cì néng bù néng shuō
Wǒ shì zhēn de ài nǐ
Jìu zhè yàng kàn zhe nǐ jìu zhè yàng tīng zhe nǐ
Jìu zhè yàng děng zhe nǐ hùan xiǎng zhe hé nǐ zài yī qǐ

Zùi yuǎn de jù lí yòng lái xíng róng wǒ hé nǐ
Wǒ gāi wàng jì nǐ hái shì gāi yǒng gǎn zǒu xìa qù
Nǐ kàn a nǐ tīng a nǐ hùi ma
Xiǎng dào wǒ zài zhè lǐ

Wèi nǐ zài huī shǒu a gāo chàng a
Jìu zhè yàng kàn zhe nǐ jìu zhè yàng tīng zhe nǐ
Jìu zhè yàng děng zhe nǐ hùan xiǎng zhe hé nǐ zài yī qǐ
Zùi yuǎn de jù lí yòng lái xíng róng wǒ hé nǐ

Wǒ gāi wàng jì nǐ hái shì gāi yǒng gǎn zǒu xìa qù
Nǐ kàn a nǐ tīng a nǐ hùi ma
Xiǎng dào wǒ zài zhè lǐ

Wèi nǐ zài huī shǒu a gāo chàng a
Nǐ tīng nǐ kàn nǐ hùi ài wǒ ma
Nǐ tīng nǐ kàn wǒ hái ài zhePlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Doi-Anh-To-Tinh-Mona-Lavi/ZW9D6O0A.html
Nghe & tải nhạc Đợi Anh Tỏ Tình / 等你表白 - Mona Lavi | GetLinkAZ MP3, Đợi Anh Tỏ Tình / 等你表白, Mona Lavi Yī bìan liǎng bìan sān bìan sì bìan wǔ bìan lìu bìan Bǎ nǐ de míng zì zài... | Tải download 320 nhạc chờ Doi Anh To Tinh / 等你表白,Mona Lavi Download ZW9D6O0A Đợi Anh Tỏ Tình / 等你表白 - Mona Lavi | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2