Album: 任你抱我/ Cho Anh Bồng Em Thỏa Thích | 1.帝女花之香夭 (修改) 男聲:任劍輝 詩白: 女:倚殿陰森奇樹雙 男:明珠萬顆映花黃 女:如此斷腸花燭夜 男:不須侍女伴身旁下去 女:落花滿天蔽月光 借一杯附薦鳳台上 帝女花帶淚上香 願喪生回謝爹娘 偷偷看 偷偷望 佢帶淚帶淚暗悲傷 我半帶驚惶 怕駙馬惜鸞鳳配 不甘殉愛伴我臨泉壤 男:寸心盼望能同合葬 鴛鴦侶相偎傍 泉台上再設新房 地府陰司裡再覓那平陽門巷 女:唉惜花者甘殉葬 花燭夜難為駙馬飲砒霜 男:江山悲災劫 感先帝恩千丈 與妻雙雙叩問帝安 女:唉盼得花燭共諧白髮 誰個願看花燭翻血浪 更多更詳盡歌詞... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Trung Quốc, Hoa Ngữ

Get link vip Mp3 ZW6ICO6O - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát 帝女花/ Đế Nữ Hoa
1.帝女花之香夭 (修改)

男聲:任劍輝

詩白:
女:倚殿陰森奇樹雙
男:明珠萬顆映花黃
女:如此斷腸花燭夜
男:不須侍女伴身旁下去

女:落花滿天蔽月光 借一杯附薦鳳台上
帝女花帶淚上香 願喪生回謝爹娘
偷偷看 偷偷望 佢帶淚帶淚暗悲傷
我半帶驚惶 怕駙馬惜鸞鳳配
不甘殉愛伴我臨泉壤
男:寸心盼望能同合葬 鴛鴦侶相偎傍
泉台上再設新房
地府陰司裡再覓那平陽門巷
女:唉惜花者甘殉葬
花燭夜難為駙馬飲砒霜
男:江山悲災劫 感先帝恩千丈
與妻雙雙叩問帝安
女:唉盼得花燭共諧白髮
誰個願看花燭翻血浪
更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
唉我誤君累你同埋蒘網
好應盡禮揖花燭深深拜
再合巹交杯墓穴作新房
待千秋歌讚註駙馬在靈牌上
男:將柳蔭當做芙蓉帳 明朝駙馬看新娘
夜半挑燈有心作窺妝
女:地老天荒情鳳永配痴凰
願與夫婿共拜相交杯舉案
男:遞過金杯慢咽輕嘗
將砒霜帶淚放落葡萄上
女:合歡與君醉夢鄉
男:碰杯共到夜台上
女:唉百花冠替代殮裝
男:駙馬珈墳墓收藏
女:相擁抱
男:相偎傍
合:雙枝有樹透露帝女香
男:帝女花
女:長伴有心郎
合:夫妻死去樹也同模樣Play or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/De-Nu-Hoa-Luu-Quan-Nhi/ZW6ICO6O.html
Nghe & tải nhạc 帝女花/ Đế Nữ Hoa - Lưu Quân Nhi | GetLinkAZ MP3, 帝女花/ Đế Nữ Hoa, Lưu Quân Nhi 1.帝女花之香夭 (修改) 男聲:任劍輝 詩白: 女:倚殿陰森奇樹雙 男:明珠萬顆映花黃 女:如此斷腸花燭夜 男:不須侍女伴身旁下去 女:落花滿天蔽月光 借一杯附薦鳳台上 帝女花帶淚上香 願喪生回謝爹娘 偷偷看 偷偷望 佢帶淚帶淚暗悲傷 我半帶驚惶 怕駙馬惜鸞鳳配 不甘殉愛伴我臨泉壤 男:寸心盼望能同合葬 鴛鴦侶相偎傍 泉台上再設新房 地府陰司裡再覓那平陽門巷 女:唉惜花者甘殉葬 花燭夜難為駙馬飲砒霜 男:江山悲災劫 感先帝恩千丈 與妻雙雙叩問帝安 女:唉盼得花燭共諧白髮 誰個願看花燭翻血浪 更多更詳盡歌詞... | Tải download 320 nhạc chờ 帝女花/ De Nu Hoa,Luu Quan Nhi Download ZW6ICO6O 帝女花/ Đế Nữ Hoa - Lưu Quân Nhi | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2