Album: Đáp Án Của Bạn / 你的答案 (Single) | Yěxǔ shìjìe jìu zheyà̀ng Wǒ yě hái zài lùshàng Meiyó̌u rén néng sùshuō Yěxǔ... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

Get link vip Mp3 ZWB0OWIZ - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Đáp Án Của Bạn / 你的答案
Yěxǔ shìjìe jìu zheyà̀ng

Wǒ yě hái zài lùshàng

Meiyó̌u rén néng sùshuō

Yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò
Yǎnlèi shīrùn yǎnkùang
Kě yòu bùgān nùorùo
Dīzhe tóu qídài báizhòu
Jiēshòu suǒyǒu de cháofèng

Xìangzhe fēng yǒngbào cǎihóng
Yǒnggǎn de xìang qían zǒu
Límíng dì nà dàoguāng
Hùi yùegùo hēi'àn
Dǎpò yīqìe kǒngjù wǒ néng
Zhǎodào dá'àn
Nǎpà yào nìzhe guāng
Jìu qūsàn hēi'àn
Diūqì suǒyǒu de fùdān
Bù zài gūdān
Bù zài gūdān

Yěxǔ shìjìe jìu zheyà̀ng
Wǒ yě hái zài lùshàng
Meiyó̌u rén néng sùshuō
Yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò
Yǎnlèi shīrùn yǎnkùang
Kě yòu bùgān nùorùo
Dīzhe tóu qídài báizhòu
Jiēshòu suǒyǒu de cháofèng

Xìangzhe fēng yǒngbào cǎihóng
Yǒnggǎn de xìang qían zǒu
Límíng dì nà dàoguāng
Hùi yùegùo hēi'àn
Dǎpò yīqìe kǒngjù wǒ néng
Zhǎodào dá'àn
Nǎpà yào nìzhe guāng
Jìu qūsàn hēi'àn
Diūqì suǒyǒu de fùdān
Bù zài gūdān
Bù zài gūdān

Límíng dì nà dàoguāng
Hùi yùegùo hēi'àn
Dǎpò yīqìe kǒngjù wǒ néng
Zhǎodào dá'àn
Nǎpà yào nìzhe guāng
Jìu qūsàn hēi'àn
Yǒu yī wàn zhǒng de lìlìang
Yānmò gūdān
Bù zài gūdān



Play or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Dap-An-Cua-Ban-A-Nhung/ZWB0OWIZ.html
Nghe & tải nhạc Đáp Án Của Bạn / 你的答案 - A Nhũng | GetLinkAZ MP3, Đáp Án Của Bạn / 你的答案, A Nhũng Yěxǔ shìjìe jìu zheyà̀ng Wǒ yě hái zài lùshàng Meiyó̌u rén néng sùshuō Yěxǔ... | Tải download 320 nhạc chờ Dap An Cua Ban / 你的答案,A Nhung Download ZWB0OWIZ Đáp Án Của Bạn / 你的答案 - A Nhũng | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2