Album: 後會無期 主題曲 / Không Ngày Gặp Lại OST | pái húai zhe de zài lù shàng de nǐ yào zǒu ma via via ỳi sùi de jiāo ào zhe... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc, Pop, Nhạc Phim

Get link vip Mp3 ZW6CBWIO - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Con Đường Bình Phàm / 平凡之路
pái húai zhe de zài lù shàng de
nǐ yào zǒu ma via via
ỳi sùi de jiāo ào zhe
nà yě céng shì wǒ de mú yàng

fèi téng zhe de bù ān zhe de
nǐ yào qù nǎ via via
mí yiyá̀ng de chén mò zhe de
gù shì nǐ zhēn de zài tīng ma

wǒ céng jīng kùa gùo shān hé dà hǎi
yě chuān gùo rén shān rén hǎi
wǒ céng jīng yōng yǒu zhe yī qìe zhuǎn yǎn dōu piāo sàn rú yān
wǒ céng jīng shī lùo shī wàng shī dìao suǒ yǒu fāng xìang
zhí dào kàn jìan píng fán cái shì wéi yī de dá àn

dāng nǐ réng rán hái zài hùan xiǎng
nǐ de míng tiān via via
tāhùi hǎoma hái shì gènglàn
dùi wǒ ér yán shì lìng ỳi tiān

wǒ céng jīng huǐ le wǒ de yī qìe zhǐ xiǎng yǒng yuǎn de lí kāi
wǒ céng jīng dùo rù wú biān hēi àn
xiǎng zhēng zhá wú fǎ zì bá
wǒ céng jīng xìang nǐ xìang tā xìang nà yě cǎo yě huā

júe wàng zhe kě wàng zhe kū zhe xìao zhe píng fán zhe

xìang qían zǒu jìu zhèmezǒu jìu sùan nǐ bèi gěi gùo shén me
xìang qían zǒu jìu zhèmezǒu jìu sùan nǐ bèi dúo zǒu shén me
xìang qían zǒu jìu zhèmezǒu jìu sùan nǐ hùi cùo gùo shén me
xìang qían zǒu jìu zhèmezǒu jìu sùan nǐ hùi

(Repeating)
wǒ céng jīng kùa gùo shān hé dà hǎi yě chuān gùo rén shān rén hǎi
wǒ céng jīng yōng yǒu zhe yī qìe zhuǎn yǎn dōu piāo sàn rú yān
wǒ céng jīng shī lùo shī wàng shī dìao suǒ yǒu fāng xìang
zhí dào kàn jìan píng fán cái shì wéi yī de dá à

wǒ céng jīng huǐ le wǒ de yī qìe zhǐ xiǎng yǒng yuǎn de lí kāi
wǒ céng jīng dùo rù wú biān hēi àn xiǎng zhēng zhá wú fǎ zì bá
wǒ céng jīng xìang nǐ xìang tā xìang nà yě cǎo yě huā
júe wàng zhe kě wàng zhe kū zhe xìao zhe píng fán zhe

wǒ céng jīng kùa gùo shān hé dà hǎi yě chuān gùo rén shān rén hǎi
Wo ceng jing wèn bìan zhěng gè shì jìe cóng lái méi dé dào dá àn
wǒ bù gùo xìang nǐ xìang tā xìang nà yě cǎo yě huā
míng míng zhōng zhè shì wǒ wéi yī yào zǒu de lù a

shí jiān wú yán rú cǐ zhè bān
míng tiān yǐ zài yǎn qían
fēng chuī gùo de lù yī rán yuǎn
nǐ de gù shì jiǎng dào le nǎPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Con-Duong-Binh-Pham-Phac-Thu/ZW6CBWIO.html
Nghe & tải nhạc Con Đường Bình Phàm / 平凡之路 - Phác Thụ | GetLinkAZ MP3, Con Đường Bình Phàm / 平凡之路, Phác Thụ pái húai zhe de zài lù shàng de nǐ yào zǒu ma via via ỳi sùi de jiāo ào zhe... | Tải download 320 nhạc chờ Con Duong Binh Pham / 平凡之路,Phac Thu Download ZW6CBWIO Con Đường Bình Phàm / 平凡之路 - Phác Thụ | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2