Album: 良品•发烧男声/ Sản Phẩm Chất Lượng | 走在我身 边 你没有笑 脸 我知道你想开口说抱歉 - 你捂住双眼 不敢在看 - 我害怕友情会被你欺骗 - - 说爱太简 单 分手不稀 罕 我听到都是虚伪的谎言... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Trung Quốc, Hoa Ngữ

Get link vip Mp3 ZWZEEF9O - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát 寂寞才说爱/ Cô Đơn Mới Nói Yêu
走在我身 边 你没有笑 脸
我知道你想开口说抱歉 -
你捂住双眼 不敢在看 -
我害怕友情会被你欺骗 - -
说爱太简 单 分手不稀 罕
我听到都是虚伪的谎言 -
如果你不 爱就别走过来
现在要离开叫 我该如何忘怀 -
寂寞才说爱 为何你要那么坏 -
当初是谁告白说 爱永远不改
什么地老天慌 什么地久天长
爱不该因你寂寞 才 存 在 -
寂寞时的爱 到底爱得该不该 -
你根本就不 爱可我爱放不开 -
是寂寞在作怪 幻想还有未来
爱是寂寞撒的 慌 我 明白 -
-----QQ-55239545-----
走在我身 边 你没有笑 脸
我知道你想开口说抱歉 -
你捂住双眼 不在敢看 -
我害怕友情会被你欺骗 - -
说爱太简 单 分手不稀 罕
我听到的是虚伪的谎言 -
如果你不 爱就别走过来
现在要离开叫 我该如何忘怀 -
寂寞才说爱 为何你要那么坏 -
当初是谁告白说 爱永远不改
什么地老天慌 什么地久天长
爱不该因你寂寞 才 存 在 -
寂寞时的爱 到底爱得该不该 -
你根本就不 爱跟我爱放不开 -
是寂寞在作怪 幻想还有未来
爱是寂寞撒的 慌 - - -
寂寞才说爱 为何你要那么坏 -
当初是谁告白说 爱永远不改
什么地老天慌 什么地久天长
爱不该因你寂寞 才 存 在 -
寂寞时的爱 到底爱得该不该 -
你根本就不 爱跟我爱放不开 -
是寂寞在作怪 幻想还有未来
爱是寂寞撒的 慌 - - -
我 明 白 -Play or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Co-Don-Moi-Noi-Yeu-Various-Artists/ZWZEEF9O.html
Nghe & tải nhạc 寂寞才说爱/ Cô Đơn Mới Nói Yêu - Various Artists | GetLinkAZ MP3, 寂寞才说爱/ Cô Đơn Mới Nói Yêu, Various Artists 走在我身 边 你没有笑 脸 我知道你想开口说抱歉 - 你捂住双眼 不敢在看 - 我害怕友情会被你欺骗 - - 说爱太简 单 分手不稀 罕 我听到都是虚伪的谎言... | Tải download 320 nhạc chờ 寂寞才说爱/ Co Don Moi Noi Yeu,Various Artists Download ZWZEEF9O 寂寞才说爱/ Cô Đơn Mới Nói Yêu - Various Artists | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2