Album: 寂寞思情/ Lonely Feeling Thinking | 走在我身边 你没有笑脸 自 我知道你想开口说抱歉 音 你无辜双眼 不敢再看 魁 我害怕用情已被你欺骗 网 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com) i... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

Get link vip Mp3 ZW67OCD6 - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát 寂寞才说爱/ Cô Đơn Mới Nói Yêu
走在我身边 你没有笑脸
自 我知道你想开口说抱歉
音 你无辜双眼 不敢再看
魁 我害怕用情已被你欺骗
网 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)
i 说爱太简单 分手不情愿
n 我听到都是虚伪的谎言
k 如果你不爱就别走过来
u 现在要离开叫我该如何忘怀
i (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)
· 寂寞才说爱 为何你要那么坏
c 当初是谁告白说爱永远不改
o 什么地老天荒 什么地久天长
m 爱不该因你寂寞才存在
 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)
 寂寞时的爱 到底爱的该不该
 你根本就不爱可我还放不开
 是寂寞在作怪 幻想还有未来
 爱是寂寞撒的谎 我明白
 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)
 走在我身边 你没有笑脸
 我知道你想开口说抱歉
 你无辜双眼 不敢再看
 我害怕用情已被你欺骗
 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)
 说爱太简单 分手不情愿
 我听到都是虚伪的谎言
 如果你不爱就别走过来
 现在要离开叫我该如何忘怀
 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)
 寂寞才说爱 为何你要那么坏
 当初是谁告白说爱永远不改
 什么地老天荒 什么地久天长
 爱不该因你寂寞才存在
 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)
 寂寞时的爱 到底爱的该不该
 你根本就不爱可我还放不开
 是寂寞在作怪 幻想还有未来
 爱是寂寞撒的谎
 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)
 寂寞才说爱 为何你要那么坏
 当初是谁告白说爱永远不改
 什么地老天荒 什么地久天长
 爱不该因你寂寞才存在
 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)
 寂寞时的爱 到底爱的该不该
 你根本就不爱可我还放不开
 是寂寞在作怪 幻想还有未来
 爱是寂寞撒的谎 我明白Play or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Co-Don-Moi-Noi-Yeu-Ton-Lo/ZW67OCD6.html
Nghe & tải nhạc 寂寞才说爱/ Cô Đơn Mới Nói Yêu - Tôn Lộ | GetLinkAZ MP3, 寂寞才说爱/ Cô Đơn Mới Nói Yêu, Tôn Lộ 走在我身边 你没有笑脸 自 我知道你想开口说抱歉 音 你无辜双眼 不敢再看 魁 我害怕用情已被你欺骗 网 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com) i... | Tải download 320 nhạc chờ 寂寞才说爱/ Co Don Moi Noi Yeu,Ton Lo Download ZW67OCD6 寂寞才说爱/ Cô Đơn Mới Nói Yêu - Tôn Lộ | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2