Zǒu zài wǒ shēnbiān nǐ meiyó̌u xìaoliǎn wǒ zhīdào nǐ xiǎng kāikǒu shuō bàoqìan nǐ... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Đăng bởi: Mammuoimichinh

Get link vip Mp3 ZWABWFDU - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Cô Đơn Mới Nói Lời Yêu / 寂寞才說愛
Zǒu zài wǒ shēnbiān nǐ meiyó̌u xìaoliǎn
wǒ zhīdào nǐ xiǎng kāikǒu shuō bàoqìan
nǐ wúgū shuāngyǎn bù gǎn zài kàn
wǒ hàipà yòng qíng yǐ bèi nǐ qīpìan

shuō ài tài jiǎndān fēnshǒu bù qíngyùan
wǒ tīng dào dōu shì xūwèi de huǎngyán
rúguǒ nǐ bù ài jìu bíe zǒu gùolái
xìanzài yào líkāi jìao wǒ gāi rúhé wànghúai

jìmò cái shuō ài wèihé nǐ yào nàme hùai
dāngchū shì shéi gàobái shuō ài yǒngyuǎn bù gǎi
shénme dìlǎotiānhuāng shénme dì jiǔ tiāncháng
ài bù gāi yīn nǐ jìmò cái cúnzài

jìmò shí de ài dàodǐ ài dé gāi bù gāi
nǐ gēnběn jìu bù ài kě wǒ hái fàng bù kāi
shì jìmò zài zùogùai hùanxiǎng hái yǒu wèilái
ài shì jìmò sā de huǎng
wǒ míngbái

zǒu zài wǒ shēnbiān nǐ meiyó̌u xìaoliǎn
wǒ zhīdào nǐ xiǎng kāikǒu shuō bàoqìan
nǐ wúgū shuāngyǎn bù gǎn zài kàn
wǒ hàipà yòng qíng yǐ bèi nǐ qīpìan

shuō ài tài jiǎndān fēnshǒu bù qíngyùan
wǒ tīng dào dōu shì xūwèi de huǎngyán
rúguǒ nǐ bù ài jìu bíe zǒu gùolái
xìanzài yào líkāi jìao wǒ gāi rúhé wànghúai

jìmò cái shuō ài wèihé nǐ yào nàme hùai
dāngchū shì shéi gàobái shuō ài yǒngyuǎn bù gǎi
shénme dìlǎotiānhuāng shénme dì jiǔ tiāncháng
ài bù gāi yīn nǐ jìmò cái cúnzài

jìmò shí de ài dàodǐ ài dé gāi bù gāi
nǐ gēnběn jìu bù ài kě wǒ hái fàng bù kāi
shì jìmò zài zùogùai hùanxiǎng hái yǒu wèilái
ài shì jìmò sā de huǎng

jìmò cái shuō ài wèihé nǐ yào nàme hùai
dāngchū shì shéi gàobái shuō ài yǒngyuǎn bù gǎi
shénme dìlǎotiānhuāng shénme dì jiǔ tiāncháng
ài bù gāi yīn nǐ jìmò cái cúnzài

jìmò shí de ài dàodǐ ài dé gāi bù gāi
nǐ gēnběn jìu bù ài kě wǒ hái fàng bù kāi
shì jìmò zài zùogùai hùanxiǎng hái yǒu wèilái
ài shì jìmò sā de huǎng
wǒ míngbáiPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Co-Don-Moi-Noi-Loi-Yeu-Luu-Kha/ZWABWFDU.html
Nghe & tải nhạc Cô Đơn Mới Nói Lời Yêu / 寂寞才說愛 - Lưu Khả / 劉可 | GetLinkAZ MP3, Cô Đơn Mới Nói Lời Yêu / 寂寞才說愛, Lưu Khả / 劉可 Zǒu zài wǒ shēnbiān nǐ meiyó̌u xìaoliǎn wǒ zhīdào nǐ xiǎng kāikǒu shuō bàoqìan nǐ... | Tải download 320 nhạc chờ Co Don Moi Noi Loi Yeu / 寂寞才說愛,Luu Kha / 劉可 Download ZWABWFDU Cô Đơn Mới Nói Lời Yêu / 寂寞才說愛 - Lưu Khả / 劉可 | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2