Nán: Yòu dàole lǐbài tiān wǒ hái zài jiālǐ Hǎo xiǎng yuē tā qù yóu leyùán... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

Get link vip Mp3 ZW9D6O09 - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Cô Ấy Chính Là Em / 那个她是你
Nán: Yòu dàole lǐbài tiān wǒ hái zài jiālǐ
Hǎo xiǎng yuē tā qù yóu leyùán ǒuỳu
Bù quèdìng tā shìfǒu qù zhǎole guīmì
Zùi pà tā dùi wǒ ài dā bù lǐ

Nǚ: Jīntiān de tiānqì qíngkōng wànlǐ wú ýun
Hǎo qídài tā yuē wǒ qù kàn dìanyǐng
Hùa hǎo zhuāng kàn shǒujī
Wǒ yǒu yīdiǎn diǎn zhāojí
Zhège bèndàn hái bù lái xiāoxī

Nán: Zìcóng ỳujìanle tā wǒ rǎn húi hēi fà
Zhǐ xiǎng gǎibìan tā dùi wǒ de kànfǎ
Nǚ: Měi cì xiǎngqǐle tā xìao de xìang gè shǎguā
Lìan'ài ràng rén bìan dé xīnqíng fùzá

Nán: Nàgè tā jìushì nǐ qǐng nǐ buyàò
Zài dùi wǒ huaíyí
Nǚ: Wǒ zhǐshì guỳì jiǎzhuāng kàn qǐlái
Dùi nǐ bù zaìyì

Nán: Shì bùshì wǒ tài bèn cái hùi ràng nǐ shēngqì
Nǚ: Hāní buyò̀ng tài zhāojí zhèngmíng nǐ xīnỳi

Nán: Nàgè tā jìushì nǐ wǒ yùan wéi nǐ
Zhēdǎng fēng hé yǔ
Nǚ: Zhǐ xiǎng hǎohǎo gēn nǐ peiyá̌ng mòqì
Zài lā jìn jùlí

Nán: Bùxiǎng nǐ gēn bíe de nánshēng méilaiyá̌nqù
Hé: Xiǎng jìnyībù liǎojiě nǐ kàojìn nǐ

Nán: Yòu dàole lǐbài tiān wǒ hái zài jiālǐ
Hǎo xiǎng yuē tā qù yóu leyùán ǒuỳu
Bù quèdìng tā shìfǒu qù zhǎole guīmì
Zùi pà tā dùi wǒ ài dā bù lǐ

Nǚ: Jīntiān de tiānqì qíngkōng wànlǐ wú ýun
Hǎo qídài tā yuē wǒ qù kàn dìanyǐng
Hùa hǎo zhuāng kàn shǒujī
Wǒ yǒu yīdiǎn diǎn zhāojí
Zhège bèndàn hái bù lái xiāoxī

Nán: Zìcóng ỳujìanle tā wǒ rǎn húi hēi fà
Zhǐ xiǎng gǎibìan tā dùi wǒ de kànfǎ

Nǚ: Měi cì xiǎngqǐle tā xìao de xìang gè shǎguā
Lìan'ài ràng rén bìan dé xīnqíng fùzá

Nán: Nàgè tā jìushì nǐ qǐng nǐ buyàò
Zài dùi wǒ huaíyí
Nǚ: Wǒ zhǐshì guỳì jiǎzhuāng kàn qǐlái
Dùi nǐ bù zaìyì

Nán: Shì bùshì wǒ tài bèn
Cái hùi ràng nǐ shēngqì
Nǚ: Hāní buyò̀ng tài zhāojí
Zhèngmíng nǐ xīnỳi

Nán: Nàgè tā jìushì nǐ wǒ yùan wéi nǐ
Zhēdǎng fēng hé yǔ
Nǚ: Zhǐ xiǎng hǎohǎo gēn nǐ peiyá̌ng mòqì
Zài lā jìn jùlí

Nán: Bùxiǎng nǐ gēn bíe de nánshēng méilaiyá̌nqù
Nǚ: Xiǎng jìnyībù liǎojiě nǐ kàojìn nǐ

Nán: Nàgè tā jìushì nǐ qǐng nǐ buyàò
Zài dùi wǒ huaíyí
Nǚ: Wǒ zhǐshì guỳì jiǎzhuāng kàn qǐlái
Dùi nǐ bù zaìyì

Nán: Shì bùshì wǒ tài bèn cái hùi ràng nǐ shēngqì
Nǚ: Hāní buyò̀ng tài zhāojí zhèngmíng nǐ xīnỳi

Nán: Nàgè tā jìushì nǐ wǒ yùan wéi nǐ
Zhēdǎng fēng hé yǔ
Nǚ: Zhǐ xiǎng hǎohǎo gēn nǐ peiyá̌ng mòqì
Zài lā jìn jùlí

Nán: Bùxiǎng nǐ gēn bíe de nánshēng méilaiyá̌nqù
Hé: Xiǎng jìnyībù liǎojiě nǐ kàojìn nǐ
Xiǎng jìnyībù liǎojiě nǐ kàojìn nǐPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Co-Ay-Chinh-La-Em-Lam-Tieu-Khon-Mach-Tieu-Dau/ZW9D6O09.html
Nghe & tải nhạc Cô Ấy Chính Là Em / 那个她是你 - Lâm Tiểu Khôn, Mạch Tiểu Đâu | GetLinkAZ MP3, Cô Ấy Chính Là Em / 那个她是你, Lâm Tiểu Khôn, Mạch Tiểu Đâu Nán: Yòu dàole lǐbài tiān wǒ hái zài jiālǐ Hǎo xiǎng yuē tā qù yóu leyùán... | Tải download 320 nhạc chờ Co Ay Chinh La Em / 那个她是你,Lam Tieu Khon, Mach Tieu Dau Download ZW9D6O09 Cô Ấy Chính Là Em / 那个她是你 - Lâm Tiểu Khôn, Mạch Tiểu Đâu | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2