Album: Chiêu Diêu OST / 招摇 电视剧原声大碟 | nǚ ýi yè rú mèng xīnzhōng zhù mózhòu yiyà́n fēilíu huǎngrán wàng qían... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

Get link vip Mp3 ZWA8Z78I - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Chiêu Diêu / 招摇


ýi yè rú mèng xīnzhōng zhù mózhòu

yiyà́n fēilíu huǎngrán wàng qían chóu

ýi nìan zhī gé jìn ỳi hú zhúojiǔ

yiyà̌n ỳishēng wú qíu

nán

ỳi pín rú mó bùxī zì rù wèng

yiyé̀zhīqiū àihèn mòxūyǒu

ýizì báishǒu qiǎn qíng huī bùxiū

ýi hùan ỳishēng fēnglíu

nán nǚ

ýijù cǐshēng bú hùan cǐshēng bú hùan

zhāoyáo wǒ bǎi zhùan qiān fán zhāoyáo zhè bǎi zhùan qiān fán

líu ỳishēn gū zhù bēihuānrùoshì suiyùè tài duǎn

zhāoyáo wǒ qiān fánbǎi zhùan

péi nǐ ýishì yě wúguānýi yè rú mèng xīnzhōng zhù mózhòu

yiyà́n fēilíu huǎngrán wàng qían chóu

ýi nìan zhī gé jìn ỳi hú zhúojiǔ

yiyà̌n ỳishēng wú qíu

nán

ỳi pín rú mó bùxī zì rù wèng

yiyé̀zhīqiū àihèn mòxūyǒu

ýizì báishǒu qiǎn qíng huī bùxiū

ýi hùan ỳishēng fēnglíu

nǚ nán

ýijù cǐshēng bú hùan cǐshēng bú hùan

zhāoyáo wǒ bǎi zhùan qiān fán zhāoyáo zhè bǎi zhùan qiān fán

líu ỳishēn gū zhù bēihuānrùoshì suiyùè tài duǎn

zhāoyáo wǒ qiān fánbǎi zhùan

péi nǐ ýishì yě wúguān

shéi shuō cǐshēng bú hùan

zhāoyáo wǒ bǎi zhùan qiān fán

líu ỳishēn gū zhù bēihuān

rùoshì suiyùè tài duǎn

zhāoyáo wǒ qiān fánbǎi zhùan

làngfèi ýishì yě wúguānbúbì liǎng wéinán

nán

cuǐcàn shí àndànshēngshí qíng sìhǎi

nán

mìe shí gèng ỳi huānPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Chieu-Dieu-Tran-So-Sinh-Ho-Sa-Sa/ZWA8Z78I.html
Nghe & tải nhạc Chiêu Diêu / 招摇 - Trần Sở Sinh, Hồ Sa Sa | GetLinkAZ MP3, Chiêu Diêu / 招摇, Trần Sở Sinh, Hồ Sa Sa nǚ ýi yè rú mèng xīnzhōng zhù mózhòu yiyà́n fēilíu huǎngrán wàng qían... | Tải download 320 nhạc chờ Chieu Dieu / 招摇,Tran So Sinh, Ho Sa Sa Download ZWA8Z78I Chiêu Diêu / 招摇 - Trần Sở Sinh, Hồ Sa Sa | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2