Album: 慢慢懂 / Hiểu Từ Từ | 阳光缓缓弥漫整个午后 仰起头陪你看暖暖晴空 听我唱歌你可以放轻松 把眼睛闭着心里就会懂 时光摇曳着甜蜜的镜头 对你的爱又怎么来形容 再美的梦比不过你回眸 你每个笑容 怎么说... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

Get link vip Mp3 ZW6IW0EZ - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát 唯你懂我心 / Chỉ Em Hiểu Anh
yángguāng huǎn huǎn mímàn zhěnggè wǔhòu

yǎng qǐtóu péi nǐ kàn nuǎn nuǎn qíngkōng

tīng wǒ chànggē nǐ kěyǐ fàng qīngsōng

bǎ yǎnjīng bìzhe xīnlǐ jiù huì dǒng

shíguāng yáoyèzhe tiánmì de jìngtóu

duì nǐ de ài yòu zěnme lái xíngróng

zài měide mèng bǐ bùguò nǐ huímóu

nǐ měi gè xiàoróng

zěnme shuō zěnme zuò zěnme wǒ

yī liǎn de tōnghóng

kànjiàn nǐle wǒ huà dōu bùzhī cóng hé shuō

dīzhe tóu bèi zhuóshǒu péizhe nǐ yīzhí zǒu

wēnnuǎnle shíkōng

zěnme shuō zěnme zuò zěnme ràng wǒ biàn bù chénmò

názhe tǎ luō suàn yī suàn yuánfèn de jiéguǒ

kànzhe wǒ jiùshì wǒ péizhe nǐ yīzhí zǒu

xìngfúle yǔzhòu

wǒ zài nǐ shēnhòu tōutōu qiān nǐ shǒu

nǐ bù zhǔn hàixiū gēnzhe wǒ kuàilè mèngyóu

qīng qīng mō nǐ tóu qù gōngyuán zǒu zǒu

bǎtóu kào zài wǒ xiōngkǒu língtīngzhe xīndòng

nǐ měi gè xiǎo xiǎo de xīnyuàn wǒ dū xiǎng yào qù duìxiàn

bùguǎn mèng yǒu duōme yuǎn bǎ xīnyuàn zhǒng wǒ xīntián

wǒ měi gè xiǎo xiǎo de shìyán shuōguò dehuà bù huì biàn

bùguǎn lù yǒu duō jiānxiǎn wǒ huì bǎohù nǐ yīqièWǒ kāishǐ qí dānchē hēng chàng nǐ ài de gē

wǒ shuō wǒ huì xǐhuān nǐ suǒyǒu de xíguàn

kǎ bù jī nuò yǔ nǎichá de wēn rè shì nǐ de dútè

zài diànyǐngyuàn kànzhe jùqíng hěn gǎnrén de

jiéjú shí nǐ kūle wǒ qiāoqiāo xīnténgzháo

ānwèizhe nǐ gàosù nǐ diànyǐng yǎn de dōu shì piàn rén denǐ màn man huì xíguàn gěi wǒ yīxiē wēnnuǎn

wǒ xiǎng hé nǐ zuò bàn qiānshǒu sànbù shātān

kànzhe xīyáng yào luòshān yìng hóngle hǎi'àn

qīn'ài de méiyǒu shénme huì bùxiǔ dàn wǒ ài hěnjiǔ

nǐ měilì yǎn móu méi rén néng cāi tòu sòng nǐ de mù'ǒu

tā péizhe wǒ chéngshú

bié xiǎng tài duō wǒ yào de bìng bù duō

měi shí měi fēn měi miǎo bàituō

yǒu méiyǒu rén de gǎnjué xiàng wǒ nàme de chénmò

dài yī diǎndiǎn de bènzhuō

jiù xiàng nǐ de shīluò cónglái bu céng gěi wǒ kànguò

méi xiǎng tài duō shíjiān xiàng wǒ sùshuō

chūn xià qiūdōng sì gè shíkè

méiyǒu rénxiàng nǐ yīyàng ài wǒ nǐ hàixiū chénmò

dài yī diǎndiǎn de xiūsè

jiù xiàng wǒ de nánguò cónglái mán nǐ bùguòwǒ zài nǐ shēnhòu tōutōu qiān nǐ shǒu

nǐ bù zhǔn hàixiū gēnzhe wǒ kuàilè mèngyóu

qīng qīng mō nǐ tóu qù gōngyuán zǒu zǒu

bǎtóu kào zài wǒ xiōngkǒu língtīngzhe xīndòng

nǐ měi gè xiǎo xiǎo de xīnyuàn wǒ dū xiǎng yào qù duìxiàn

bùguǎn mèng yǒu duōme yuǎn bǎ xīnyuàn zhǒng wǒ xīntián

wǒ měi gè xiǎo xiǎo de shìyán shuōguò dehuà bù huì biàn

bùguǎn lù yǒu duō jiānxiǎn wǒ huì bǎohù nǐ yīqiè

nǐ měi gè xiǎo xiǎo de xīnyuàn wǒ dū jì zàixīn lǐmiàn

shíkè gěi nǐ de tǐtiē shíguāng làoyìnle shùnjiān

gěi nǐ de xiǎo xiǎo de àiliàn xiàng guàntóu mímàn de tián

bùguǎn yǒngyuǎn yǒu duō yuǎn wǒ dū bǎohù nǐ yīqièPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Chi-Em-Hieu-Anh-Uong-To-Lang/ZW6IW0EZ.html
Nghe & tải nhạc 唯你懂我心 / Chỉ Em Hiểu Anh - Uông Tô Lang | GetLinkAZ MP3, 唯你懂我心 / Chỉ Em Hiểu Anh, Uông Tô Lang 阳光缓缓弥漫整个午后 仰起头陪你看暖暖晴空 听我唱歌你可以放轻松 把眼睛闭着心里就会懂 时光摇曳着甜蜜的镜头 对你的爱又怎么来形容 再美的梦比不过你回眸 你每个笑容 怎么说... | Tải download 320 nhạc chờ 唯你懂我心 / Chi Em Hieu Anh,Uong To Lang Download ZW6IW0EZ 唯你懂我心 / Chỉ Em Hiểu Anh - Uông Tô Lang | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2