Tài dānbó de wǎn'ān tài duǎnzàn de péibàn bùzú yǐ dājìan wǒ xiǎng yào dì nàgè... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Đăng bởi: User.UEW7EUCB

Get link vip Mp3 ZW8WW8C7 - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Chàng Trai Cưỡi Gió 驭风少年
Tài dānbó de wǎn'ān tài duǎnzàn de péibàn
bùzú yǐ dājìan wǒ xiǎng yào dì nàgè gǎngwān
zhèng yīn jìanzhèng tài duō zhèng yīn xígùan gūdān
cái hàipà yī yǔ chéng chèn fǎn'ér shénme dōu bù gǎn shuō

shíjiān zhī mén lúnzhuǎn yòng zúorì múbǎn tōu hùan míngtiān
wúlì de jīntiān yě yīchéngbùbìan
wǒ xiǎng
shì shéi xíe ziyòú zhī fēng fǒurèn zhè kòngbái de yīqìe
wàngxiǎng zhòng chūxìan túrán dì chūxìan

néng fǒu ýiwàng shīqù yībiān chìbǎng de shāng
ỳu fēng de shàonían kāngkǎi jìaohùi wǒ fēixíang
bèi móhú de yǎnkùang chūcì lùoxìa xǐyùe què wú shēngxiǎng
shì nǐ
jiē zhùle
wǒ wú cùo de huāngzhāng

chuāngùo dēng zhī xīnghǎi xīshù zhùilùo de yǔ
zhōng zài nǐ de xiōnghúai hùodéle bìyīn
yóu bīnglěng de lèi dī fǎnfù rùn shī de mèng
quánbù bèi nǐ wēnróu sī sī fǔ píng

wǒ táitóu wàng xìang nà bèi zhúosè de cāngqíong
guāngxìan piāolíu jìntóu chéng míngmèi yǒng zhòu
bùbì pū xìang jīngjí hùanqǔ líaolìang gēhóu
píngyōng zìjù yīn nǐ jiē chéng shīgē

zhī ya de jìu dānchē hóng zhuān lǜ dào diānbǒ
hěn yǒu jíezòu jìu xìang zhè shēngmìng yī bō yī zhé
jìusùan wǒ yīgè rén yě néng bǎochí pínghéng
què réng bào jǐn nǐ gàosù zìjǐ zhè cì wǒ zhuā zhùle

jiāng fēngzhēng de sùipìan féngbǔ zài bù wáwá de shāngkǒu
zhǐ wèile míngjì shì shéi bāngzhù wǒ ziyòú
shì nǐ zài zhè dāndìao de xìan chùangzào chū měimìao yùe shēng
yǔnnùo wǒ tiānkōng yǔnnùo wǒ tíngbó

wǒ xiǎng tíng xìaqù wén yī duǒ huā de xīnxiāng
ỳu fēng de shàonían shùnjiān ràng chūntiān shèng fàng
bèi chōngýing de xīnfáng yīn tài gǎndòng ér qīng qīng de yáohùang
nǐ zài chén fēng zhōng wò zhùle wǒ shǒuzhǎng

wǒ yùan xiāngxìn yóu nǐ suǒ míaoshù de tónghùa
qīn'ài de shàonían gǎnxìe nǐ yǔ wǒ xīwàng
wǒ zhī qían lù màncháng tòngkǔ réng hùi bùshí zhāngwàng
dànshì shàonían
wǒ yùanỳi
yīn nǐ xúezhe wéixìaoPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Chang-Trai-Cuoi-Gio-Song-Senh/ZW8WW8C7.html
Nghe & tải nhạc Chàng Trai Cưỡi Gió 驭风少年 - Song Sênh 双笙 | GetLinkAZ MP3, Chàng Trai Cưỡi Gió 驭风少年, Song Sênh 双笙 Tài dānbó de wǎn'ān tài duǎnzàn de péibàn bùzú yǐ dājìan wǒ xiǎng yào dì nàgè... | Tải download 320 nhạc chờ Chang Trai Cuoi Gio 驭风少年,Song Senh 双笙 Download ZW8WW8C7 Chàng Trai Cưỡi Gió 驭风少年 - Song Sênh 双笙 | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2