Album: Nhạc Hoa Kinh Điển | 给你我的全部 Gěi nǐ wǒ de quánbù Give... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Đài Loan

Get link vip Mp3 ZW60ZA7W - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát 风雨无阻/Bất Kể Mưa Gió/Ngày Không Em
给你我的全部
Gěi nǐ wǒ de quánbù
Give you all

你是我今生唯一的赌注
Nǐ shì wǒ jīnshēng weíyī de dǔzhù
You are the all bet of my life

只留下一段岁月
Zhǐ líu xìa yīdùan suiyùè
Leaving for time of years

让我无怨无悔全心地付出
Ràng wǒ wú yùan wú huǐ quán xīndì fùchū
I have no regrets all your heart to pay

怕你忧伤怕你哭
Pà nǐ yōushāng pà nǐ kū
Afraid you are sad, afraid you cry

怕你孤单怕你糊涂
Pà nǐ gūdān pà nǐ hútú
Afraid you are lonely, afraid you confused

红尘千山万里路
Hóngchén qiān shān wànlǐ lù
Red Qianshan Wan Road

我可以朝朝暮暮
Wǒ kěyǐ zhāo zhāo mù mù
I can day and night

给你一条我的路
Gěi nǐ yītíao wǒ de lù
My way to give you a

你是我一生不停的脚步
Nǐ shì wǒ yīshēng bù tíng de jiǎobù
You keep the pace of my life

让我走出一片天空
Ràng wǒ zǒuchū yīpìan tiānkōng
Let me out of a sky

让你尽情飞舞放心的追逐
Ràng nǐ jìnqíng fēiwǔ fàngxīn de zhuīzhú
Let you enjoy flying the chase rest assured

爱是漫长的旅途
Ài shì màncháng de lǚtú
Love is a long journey

梦有快乐梦有痛苦
Mèng yǒu kùailè mèng yǒu tòngkǔ
Dream a happy dream there is suffering

悲欢离合人间路
Bēihuānlíhé rénjiān lù
Joys and sorrows earth road

我可以缝缝补补
Wǒ kěyǐ féng féngbǔ bǔ
I can mend them

提着昨日种种千辛万苦
Tízhe zúorì zhǒngzhǒng qiān xīn wàn kǔ
Mentioned yesterday all kinds of hardships

向明天换一些美满和幸福
Xìang míngtiān hùan yīxiē měimǎn hé xìngfú
To tomorrow for some happy and well-being

爱你够不够多对你够不够好
Ài nǐ gòu bùgòu duō dùi nǐ gòu bùgòu hǎo
Love you enough to you enough good

可以要求不要不在乎
Kěyǐ yāoqíu buyàò bùzàihū
Can request Do not care

不愿让你看见我的伤处
Bù yùan ràng nǐ kànjìan wǒ de shāng chù
Want to let you see my wound

是曾经无悔的风雨无阻
Shì céngjīng wú huǐ de fēngyǔ wúzǔ
Have regrets rain or shine

拥有够不够多梦得够不够好
Yǒngyǒu gòu bùgòu duō mèng de gòu bùgòu hǎo
Have enough dream was not good enough

可追求不认输
Kě zhuīqíu bù rènshū
Can pursue not throw in the towelPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Bat-Ke-Mua-Gio-Ngay-Khong-Em-Chau-Hoa-Kien/ZW60ZA7W.html
Nghe & tải nhạc 风雨无阻/Bất Kể Mưa Gió/Ngày Không Em - Châu Hoa Kiện | GetLinkAZ MP3, 风雨无阻/Bất Kể Mưa Gió/Ngày Không Em, Châu Hoa Kiện 给你我的全部 Gěi nǐ wǒ de quánbù Give... | Tải download 320 nhạc chờ 风雨无阻/Bat Ke Mua Gio/Ngay Khong Em,Chau Hoa Kien Download ZW60ZA7W 风雨无阻/Bất Kể Mưa Gió/Ngày Không Em - Châu Hoa Kiện | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2