Xǐhuān nǐ táoqì biǎoqíng Hé ài xìao de yǎnjīng Xīnlǐ wéi nǐzhele mí Xiǎng... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

Get link vip Mp3 ZW9D6OII - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát 5910 Anh Chỉ Cần Em / 我就要你
Xǐhuān nǐ táoqì biǎoqíng
Hé ài xìao de yǎnjīng
Xīnlǐ wéi nǐzhele mí
Xiǎng chàng qínggē gěi nǐ tīng

Zhǐyào tīngjìan nǐ shēngyīn
Jìu júedé hěn ānxīn
Dài nǐ yīqǐ qù lǚxíng
Gēn nǐ zùo hěnduō shìqíng

Quèdìng jìushì nǐ
Júe bù hùi ràng nǐ táolí
Xiǎng bǎ nǐ bào jìn húai lǐ
Shāndǐng kàn zùiměi xīngxīng

Quánbù dōu shì nǐ
Nǐ jìushì wǒ de weíyī
Yào bǎ nǐ fàng zài shǒuxīn
Júe bù hùi ràng nǐ shāngxīn

Jìu zheyà̀ng àizhe nǐ
Yòng yīshēng lái zhèngmíng
Méishénme dà dàolǐ
Wǒ zhǐyào nǐ kāixīn

Jìu zheyà̀ng xiǎngzhe nǐ
Gǎnshòuzhe nǐ qìxí
Tiānkōng dōu bìan tòumíng
Jìushì yào zài yīqǐ

Bù qì bùlí
Xǐhuān nǐ táoqì biǎoqíng
Hé ài xìao de yǎnjīng
Xīnlǐ wéi nǐzhele mí

Xiǎng chàng qínggē gěi nǐ tīng
Zhǐyào tīngjìan nǐ shēngyīn
Jìu júedé hěn ānxīn
Dài nǐ yīqǐ qù lǚxíng

Gēn nǐ zùo hěnduō shìqíng
Quèdìng jìushì nǐ
Júe bù hùi ràng nǐ táolí
Xiǎng bǎ nǐ bào jìn húai lǐ

Shāndǐng kàn zùiměi xīngxīng
Quánbù dōu shì nǐ
Nǐ jìushì wǒ de weíyī
Yào bǎ nǐ fàng zài shǒuxīn

Júe bù hùi ràng nǐ shāngxīn
Quèdìng jìushì nǐ
Júe bù hùi ràng nǐ táolí
Xiǎng bǎ nǐ bào jìn húai lǐ

Shāndǐng kàn zùiměi xīngxīng
Quánbù dōu shì nǐ
Nǐ jìushì wǒ de weíyī
Yào bǎ nǐ fàng zài shǒuxīn

Júe bù hùi ràng nǐ shāngxīn
Jìu zheyà̀ng àizhe nǐ
Yòng yīshēng lái zhèngmíng
Méishénme dà dàolǐ

Wǒ zhǐyào nǐ kāixīn
Jìu zheyà̀ng xiǎngzhe nǐ
Gǎnshòuzhe nǐ qìxí

Tiānkōng dōu bìan tòumíng
Jìushì yào zài yīqǐ
Bù qì bùlíPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/5910-Anh-Chi-Can-Em-Dau-Tam/ZW9D6OII.html
Nghe & tải nhạc 5910 Anh Chỉ Cần Em / 我就要你 - Đậu Tâm | GetLinkAZ MP3, 5910 Anh Chỉ Cần Em / 我就要你, Đậu Tâm Xǐhuān nǐ táoqì biǎoqíng Hé ài xìao de yǎnjīng Xīnlǐ wéi nǐzhele mí Xiǎng... | Tải download 320 nhạc chờ 5910 Anh Chi Can Em / 我就要你,Dau Tam Download ZW9D6OII 5910 Anh Chỉ Cần Em / 我就要你 - Đậu Tâm | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2