Album: Who Cares | qián bāo lǐ zhōng yú huàn le xiàng piàn dì yì qiān cì shuō yǒng bù xiāng jiàn zuì... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Đài Loan

Get link vip Mp3 ZWZDBWAU - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát 一萬光年/ 10.000 Năm Ánh Sáng
qián bāo lǐ zhōng yú huàn le xiàng piàn
dì yì qiān cì shuō yǒng bù xiāng jiàn
zuì hòu de sī niàn
huàn huà chéng shǒu biān de yì lǚ qīng yān

wǒ men de gù shi zài péng you quān
bèi bá guà le yí biàn yòu yí biàn
měi cì fēn shǒu cóng hǎo yán xiāng quàn
biàn chéng yì zhāng wú nài de xiào liǎn

hěn bào qiàn méi shí jiān péi nǐ guàng jiē
hěn bào qiàn méi dài nǐ dào mā ma miàn qián
nǐ shuō néng děng gěi wǒ shí jiān què děng bú dào yì zhī yān

Chorus
xiǎng nǐ de rì zi hěn cháng
jiàn nǐ de shí jiān hěn duǎn
dāng nǐ zhàn zài wǒ de miàn qián
xīn de jù lí què yǒu yí wàn guāng nián

xiǎng nǐ de rì zi hěn cháng
jiàn nǐ de shí jiān hěn duǎn
dāng nǐ zhàn zài wǒ de miàn qián
jiǎo jiān pèng zhuó jiǎo jiān
suī jìn yóu yuǎn

yào shi hái cáng zài mén diàn xià mian
zài jiā shí fáng mén zǒng shì xū yǎn
xī wàng xià gè shùn jiān
nǐ hū rán chū xiàn zài wǒ de yǎn qián

péng you dōu zài quàn nǐ wǒ wú yuán
jiū chán zhǐ huì ràng bí cǐ gèng pí juàn
kě wǒ zěn me néng zěn me néng wàng jì nǐ
nà méi xīn méi fèi de xiào liǎn

hěn bào qiàn méi shí jiān hé nǐ chán mián
hěn bào qiàn méi zài wēi bó tiē nǐ de zhào piàn
nǐ shuō néng děng gěi wǒ shí jiān què děng bú dào yì zhī yān

ChorusPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/10-000-Nam-Anh-Sang-Ho-Ngan-Ban/ZWZDBWAU.html
Nghe & tải nhạc 一萬光年/ 10.000 Năm Ánh Sáng - Hồ Ngạn Bân | GetLinkAZ MP3, 一萬光年/ 10.000 Năm Ánh Sáng, Hồ Ngạn Bân qián bāo lǐ zhōng yú huàn le xiàng piàn dì yì qiān cì shuō yǒng bù xiāng jiàn zuì... | Tải download 320 nhạc chờ 一萬光年/ 10.000 Nam Anh Sang,Ho Ngan Ban Download ZWZDBWAU 一萬光年/ 10.000 Năm Ánh Sáng - Hồ Ngạn Bân | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2